Patirtis

NVO naujienos. Lietuvos medžiotojų draugija0

Atsižvelgusi į tai, kad kasmet didinami elnių ir briedžių sumedžiojimo limitai, Lietuvos medžiotojų draugija (LMD) pasiūlė Aplinkos ministerijai paankstinti elnių patelių ir jauniklių medžioklės sezoną ir leisti juos medžioti nuo liepos 15 dienos kaip Latvijoje. Lietuva kasmet išnaudoja apie 80 proc. elninių sumedžiojimo limito. Sniego danga Lietuvoje visada mažesnė ir vėlesnė nei Latvijoje, o debesuotumas irgi didesnis Lietuvoje, todėl nepaankstinus medžioklės sezono didės elnių daroma žala pasėliams ir miškui.

Ministerija toliau nori uždrausti medžiojant turėti su savimi naktinius, lazerinius, termovizinius taikiklius ir jų priedus prie optinių taikiklių, nors Ginklų kontrolės įstatymas leido net civiliams turėti naktinių taikiklių ar naktinių priedų prie taikiklių. LMD prieštarauja tokiam Medžioklės taisyklių pakeitimui, nes tik įstatymas gali asmeniui uždrausti ką nors turėti su savimi, todėl ministerijos pasiūlymas viršija jos įgaliojimus ir būtų neteisėtas nuo priėmimo momento. LMD ir kitos medžiotojų draugijos pritaria medžioklės liberalizavimui leidžiant naktinius taikiklius, duslintuvus, medžioklinius lankus naudoti šernų, invazinių žvėrių ir kitų populiacijų kontrolei teritorijose, kur kitaip jų negalima kontroliuoti. Naktiniai priedai apskritai teisėtai, techniškai ir stebėjimui gali būti naudojami savarankiškai, atskirai nuo šautuvo ar taikiklio, todėl ministerijos siūlymas ne tik nelegalus, bet ir neracionalus, nes visus naktinius vaizdo keitiklius (elektroninio naktinio vaizdo didintuvus) ir termovizorius galima pridėti prie optikos.

Ar šį sezoną limitas tikrai dar 50% didesnis?

Nuotrauka: Margot Noyelle, unsplash.com

Pateikėme LMD prieštaravimus dėl Medžioklės įstatymo projekto papildymo 151 straipsniu, kuriuo Seimo narių grupė siekia iš Lietuvos aplinkos ministro atimti teises reguliuoti medžioklę pagal ES Tarybos direktyvos 92/43/EEB Dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos 16 straipsnį ir Berno 1979 m. Europos laukinės gamtos ir gamtinės aplinkos apsaugos konvencijos 9 straipsnį, kai naktinius taikiklius, prožektorius, magnetofonus, judančias transporto priemones leidžiama naudoti medžioklėje floros ir faunos globos interesais; užkertant kelią dideliems nuostoliams žemės ūkio kultūroms, naminiams gyvuliams, miškams, žuvininkystei, vandenims, kitiems nuosavybės objektams; žmonių sveikatos ir saugumo interesais, oro linijų / skraidymo / saugumo ir kitų visuomenės prioritetų interesais; mokymo ir švietimo, veisimo, reintrodukcijos, taip pat gyvulininkystės tikslais.

Vadinamoji Berno „gandrų apsaugos“ 1979 m. konvencija apskritai atgyveno. Net Lietuvos aplinkosaugos ekspertai pradėjo džiaugtis, kad, pvz., libaniečiai aktyviai mažina migruojančių gandrų populiaciją ir taip apsaugo smulkiąją fauną, kurią naikina Lietuvoje sakralizuoti ir per daug išplitę gandrai. Jeigu Lietuvos Seimas Medžioklės įstatymo papildymu atims iš aplinkos ministro teisę naudotis direktyvos ir konvencijos Lietuvai suteiktomis populiacijų kontrolės teisėmis, tai jau ne ministras, o Seimas taps atsakingas už aplinkosaugą.

Susiję straipsniai

LMD liepos 27 d. dalyvavo Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto posėdyje, kuriame pakartojo savo poziciją, kad ginklų ir šaudmenų kontrolė nebegali Lietuvoje toliau būti didesnė, nei to reikalauja Europos direktyvos, kad Lietuvos civiliai galėtų iš anksto pasiruošti civilinei gynybai ginklu ir įsigyti bet kokius ginklus, kurie ES direktyvoje nepriskirti karinei A pavojingumo kategorijai.

Naujasis žurnalo priedas jau prekyboje!

LA.lv
Prašome komentuoti mandagiai, nekurstyti neapykantos ir apsieiti be keiksmažodžių.