Patirtis

NVO. Karštos naujienos arba pokalbiai prie kavos puodelio0


Miško savininkas Linas Valentinas
Miško savininkas Linas Valentinas
Nuotrauka: LMS Gamta

Vakar, sausio 12 d Lietuvos medžiotojų sąjungos “Gamta” būstinėje įvyko antras neoficialus pasitarimas liečiantis valstybės nuosavybę, t.y. laisvėje gyvenančių medžiojamųjų gyvūnų ir paukščių populiacijas, jų reguliavimą per medžioklę ir žemės ir miškų savininkų teisę ir galimybę dalyvauti šiame procese.

Prie kavos puodelio kalbėjosi: pokalbio modiratorius signataras Saulius Pečeliūnas, Lietuvos miškų ir žemės savininkų asociacijos pirmininkas Algis Gaižutis, Sūduvos medžiotojų sąjungos pirmininkas Ramūnas Mažėtis, miško savininkas Linas Valentinas, teisininkas Arūnas Marcinkevičius ir šių eilučių autorius LMS “Gamta” prezidentas Raimondas Ribačiauskas. Iš pat pradžių sutarėme, kad kalbėtis ir surasti bendrus sąlyčio taškus ir sprendimus privalome. Nusprendėme atsisakyti bet kokių kategoriškų pareiškimų. Šio pokalbio metu nutarėme surašyti kertinius teiginius:

1. Laisvėje gyvenantys paukščiai ir žvėrys yra valstybės nuosavybė (turtas)

2. Valstybė nustato savo turto valdymo tvarką .

3. Šiuo metu esanti populiacijų valdymo sistema per medžiotojus vienijančius klubus ir būrelius yra tinkama.

3. Žemės ir miškų savininkai turi teisę į gaunamų mokesčių už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą pagal turimą nuosavybės dydį,

4. Žemės ir miškų savininkas (medžiotojas) turi teisę dalyvauti medžiojamųjų gyvūnų ir paukščių populiacijų valdyme.

Susiję straipsniai

Toliau nutarėme 3 ir 4 punkto įgyvendimui surašyti savo pasiūlymus ir į sekantį posėdį pakviesti visų Lietuvos medžiotojus vienijančių visuomeninių organizacijų vadovus.

Manome, bendromis pastangomis galime rasti tinkamus visoms pusėms sprendimus .

Raimondas Ribačiauskas, LMS Gamta vadovas

Prenumeruokite žurnalą Medžioklė iki 2022 m. pabaiga!

LA.lv
Prašome komentuoti mandagiai, nekurstyti neapykantos ir apsieiti be keiksmažodžių.