Patirtis

Nuo plėšrūnų siekiantiems apsisaugoti ūkininkams – parama0

Nuotrauka: unsplash.com

Informacijos šaltinis Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Norintieji gauti paramą įsigyti priemones, kurios padėtų apsaugoti ūkinius gyvūnus nuo plėšrūnų, kviečiami Nacionalinei mokėjimo agentūrai (NMA) teikti paramos paraiškas nuo liepos 10 d. iki rugsėjo 22 d. Šiam paraiškų teikimo etapui pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Prevencinių priemonių taikymas prieš plėšrūnų ūkiniams gyvūnams daromą žalą“ skirta 638 613 Eur paramos lėšų.

Pareiškėjams svarbu žinoti, jog prieš šį paraiškų teikimo etapą buvo reikšmingai pakeistos priemonės įgyvendinimo taisyklės. Svarbiausias pakeitimas buvo, kad be anksčiau numatytų apsaugos priemonių tinkama investicija laikomas aviganio įsigijimas.

Remiamos gyvūnų apsaugos priemonės

Pagal KPP paramos priemonę finansuojamos apsaugos priemonės, kurios skirtos apsaugoti ūkinius gyvūnus nuo plėšrūnų, – kartu su aviganiu (aviganiais) arba be jo (jų).

Apsaugos priemonės – tai: vielinis elektrinis aptvaras, juostinis elektrinis aptvaras, tinklinis elektrinis aptvaras, elektros tiekimo ir palaikymo įrenginys (-iai) ir (arba) išvardintų priemonių dalys, taip pat, pakeitus įgyvendinimo taisykles – iki 4 mėnesių amžiaus vienas arba du aviganiai (priklausomai nuo turimo SG (pareiškėjo ūkinių gyvūnų laikymo vietoje laikomų ūkinių gyvūnų vidutinis metinis skaičius, išreikštas sutartiniais gyvuliais) skaičiaus) – Podhalės aviganių ir (arba) Vidurio Azijos aviganių veislės su kilmės dokumentais.

Paramos dydžiai

Pakeitus priemonės įgyvendinimo taisykles nustatyti nauji paramos dydžiai.

Nuo šiol vienam paramos gavėjui, jei įsigyjamas techninius reikalavimus atitinkantis juostinis elektrinis piemuo arba elektrinė tvora ir elektros padavimo ir palaikymo įrenginys, gali būti skirta iki 5 000 Eur be PVM paramos.

Jei įsigyjamas techninius reikalavimus atitinkantis juostinis elektrinis piemuo arba elektrinė tvora ir elektros padavimo ir palaikymo įrenginys bei aviganiai šunys, gali būti skirta iki 6 366 Eur be PVM, šunų įsigijimui taikomas fiksuotas įkainis:
vienam Podhalės aviganiui įsigyti gali būti skirta ne daugiau kaip 683 Eur be PVM;
vienam Vidurio Azijos aviganiui įsigyti – ne daugiau kaip 560 Eur be PVM.
Tinkamos finansuoti išlaidos kompensuojamos 100 proc.

Žinotina, jog pagal priemonę parama vienam pareiškėjui gali būti skirta tik vieną kartą per 2014–2023 metų laikotarpį.

Galimi pareiškėjai

Dėl paramos gali kreiptis įgyvendinimo taisyklėse nurodytų savivaldybių sklypų savininkai – fiziniai ir juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla, kurie savo vardu kaip valdos valdytojai yra įregistravę valdą, deklaruojantys pasėlius ir žemės ūkio naudmenas, turintys 2 priede nurodytų Ūkinių gyvūnų registre valdos valdytojo ir (ar) partnerio ar valdoje registruoto šeimos nario vardu užregistruotų ūkinių gyvūnų.

Dėl paramos galės kreiptis pareiškėjai iš šių savivaldybių – čia žalos atvejų fiksuota daugiausia per paskutinius 5 metus:

I savivaldybių grupė: Alytaus r., Anykščių r., Lazdijų r., Molėtų r., Utenos r.;
II savivaldybių grupė: Ignalinos r., Kalvarijos sav., Klaipėdos r., Kupiškio r., Plungės r., Prienų r., Šilalės r., Širvintų r., Telšių r., Vilkaviškio r., Vilniaus r. ir Zarasų r.;
III savivaldybių grupė: Biržų r., Elektrėnų sav., Jurbarko r., Kaišiadorių r., Kėdainių r., Marijampolės sav., Pagėgių sav., Pasvalio r., Rietavo sav., Rokiškio r., Šakių r., Šalčininkų r. ir Ukmergės r.
Pareiškėjai turi laikyti ne mažiau kaip 1 SG saugomų galvijų, įskaitant prieauglį, ir (arba) avių, ir (arba) ožkų, VĮ Žemės ūkio duomenų centro apskaičiuotą įgyvendinimo taisyklėse nustatyta tvarka.

Pareiškėjo laikomas 1 SG/1 ha kiekis turi atitikti jo Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei ūkinius gyvūnus paraiškoje einamaisiais metais deklaruotus žemės ūkio naudmenų (ŽŪN) plotus, kuriuose bus įgyvendinamos apsaugos priemonės. Pareiškėjas gali nurodyti ir mažesnį SG skaičių, jei pareiškėjo nurodytas ŽŪN plotas hektarais, kuriame bus įgyvendinamos apsaugos priemonės, yra mažesnis nei turimas SG skaičius, tačiau turi užtikrinti, kad nenurodytas sutartinių gyvulių skaičius bus saugomas pareiškėjo turimomis priemonėmis, kurioms parama neteikiama.

Įgyvendinimo taisyklėse išskirtas reikalavimas pareiškėjams, norintiems įsigyti aviganius: pareiškėjai, planuojantys įsigyti vieną aviganį, paraiškos pateikimo metu turi laikyti nuo 1 iki 15 SG, norintys įsigyti du aviganius – daugiau kaip 15 SG.

Skirtingų rūšių gyvūnų vieneto atitikties SG prilyginimas pateiktas įgyvendinimo taisyklių 2 priedo Skirtingų rūšių gyvūnų vieneto atitikties sutartiniam gyvuliui lentelėje.

Pareiškėjo įsipareigojimai

Priemones įsigyti ir įrengti bei pateikti mokėjimo prašymą būtina per 12 mėnesių nuo sprendimo skirti paramą priėmimo dienos.

Labai svarbu, kad apsaugos nuo plėšrūnų priemonės būtų įrengtos laikantis įgyvendinimo taisyklėse nustatytų techninių reikalavimų ir rekomendacijų. Taip pat jas privalu išlaikyti bei užtikrinti, kad tinkamai veiktų iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos, t. y. 5 metus po paskutinio paramos išmokėjimo dienos.

Atsitikus įvykiui, kurio metu būtų sugadintos ar sunaikintos paramos lėšomis įsigytos apsaugos priemonės, jas privaloma atkurti savo lėšomis ne mažesne negu atkuriamąja verte ir ne mažesnių techninių parametrų.

Taip pat būtina iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos išlaikyti paraiškoje nurodytą SG skaičių.

Įsipareigojimai, kai įsigyjama apsaugos priemonė – aviganis

Įsigyti aviganiai turi būti registruoti pareiškėjo vardu Gyvūnų augintinių registre (GAR) vadovaujantis Gyvūnų augintinių ženklinimo ir registravimo taisyklėmis, taip pat svarbu, kad pareiškėjo įsigytų aviganių kilmės dokumentai būtų išduoti nacionalinių ar tarptautinių šunų veisėjus vienijančių organizacijų ir registruoti GAR (kilmės numeris ir (arba) veislės knygos registracijos numeris).

Įsigyti aviganiai, tuo metu, kai ūkiniai gyvūnai neganomi laukuose, turi būti laikomi paramos gavėjo ūkyje – tuo adresu, kuris nurodytas paraiškoje ir kuris atitinka ganomų ūkinių gyvūnų laikymo vietą.

Būtina iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos išlaikyti paraiškoje nurodytą SG skaičių: įsigijus vieną aviganį – nuo 1 iki 15 SG, įsigijus du aviganius – daugiau kaip 15 SG.

Taip pat iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos svarbu išlaikyti aviganį (aviganius), o jam (jiems) nugaišus, dingus arba jį (juos) nugaišinus, būtina per 3 mėnesius įsigyti kitą aviganį (-ius) su kilmės dokumentais bei NMA pateikti pirkimą pagrindžiančius dokumentus.

Paraiškos gali būti reitinguojamos

Jei prašoma paramos suma viršys kvietimui skirtąją, bus atliekamas papildomas paraiškų vertinimas jas reitinguojant pagal tai, kurioje savivaldybėje bus įgyvendinamas projektas bei kiek laikoma ūkinių gyvūnų, t. y. pirmiausia parama bus teikiama:
1. investicijoms, kurios įgyvendinamos I savivaldybių grupės teritorijose;
2. investicijoms, kurios įgyvendinamos II savivaldybių grupės teritorijose;
3. pareiškėjams, kurie laiko didesnį SG skaičių (nurodytą 2 priede) paraiškos pateikimo dieną.

Paraiškų teikimas

Susiję straipsniai

Paraiškos pagal priemonę priimamos tik elektroniniu būdu, t. y., naudojantis Žemės ūkio ministerijos informacine sistema ŽŪMIS (adresu www.zumis.lt). Teikiami dokumentai NMA turi būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, juos siunčiant el. paštu dokumentai@nma.lt, arba naudojantis ŽŪMIS pranešimų siuntimo funkcionalumu (ŽŪMIS meniu punktas „Pranešimai“). Dokumentai turi būti nuskenuoti ir pateikti ne vėliau kaip iki kvietimo teikti paramos paraiškas paskutinės dienos 24 valandos.

Išleistas naujas žurnalo numeris!

LA.lv