Patirtis

Medžiotojai prieš brakonierystę – visoje Europoje0

Nuotrauka: unsplash.com

Medžiotojų bendruomenės suinteresuotos kovoti prieš neteisėtą laukinių gyvūnų žudymą

Medžiotojų bendruomenės suinteresuotos kovoti prieš neteisėtą laukinių gyvūnų žudymą. Dažnai paprasti žmonės nežino skirtumo tarp teisėtos medžioklės ir brakonierystės. Tačiau jos turėtų būti aiškiai atskirtos, nes bet koks neteisėtas gyvūnų žudymas, kad ir pavadinamas medžiokle, yra smerktinas nusikaltimas, už kurį priklauso rimta atsakomybė. Šiuo tikslu spalį Europos medžioklės ir laukinės faunos apsaugos asociacijų federacija (FACE) priėmė dokumentą, smerkiantį nusikaltimus laukiniams gyvūnams.

Ne visas priemones galima taikyti medžioklei

Tai, kokius įrankius leidžiama naudoti ir kokiais kriterijais vadovaujantis būtų leidžiama nugalabyti laukinį gyvūną, nustato įvairūs tarptautiniai norminiai aktai, pavyzdžiui, Berno konvencija, taip pat nacionaliniai įstatymai bei taisyklės. Dažniausiai tarptautiniai dokumentai buvo priimti galvojant apie bendrą reglamentą, kuris leistų kovoti su neteisėtu gyvūnų žudymu.

Pavyzdžiui, Europos Taryba 1979 m. rugsėjo 16 d. priėmė Berno konvenciją, skirtą Europos laukinės gamtos ir gamtinės aplinkos apsaugai. Jos tikslas yra apsaugoti augalų ir gyvūnų rūšis bei jų gyvenamąją aplinką. Ypatingas dėmesys skirtas rūšims, kurioms gresia išnykimas ir kurių individų sparčiai mažėja. Konvencija nustato ne tik griežtai saugomas augalų rūšis, bet ir griežtai saugomas gyvūnų rūšis.

Ji apima ir uždraustas nugalabijimo bei gaudymo priemones ir būdus. Pagal konvenciją uždraustos kilpos, garso įrašai, apsvaiginantys ar užmušantys elektros aparatai, veidrodžiai ir kiti akinantys daiktai, sprogmenys, tinklai, dideli nerūšiuojantys spąstai, nuodai ir užnuodytas ar paralyžiuojantis jaukas, dujos ir dūmai, skraidantys aparatai, judančios transporto priemonės. Lietuvos norminiuose aktuose šie metodai taip pat uždrausti ir nelegalus jų naudojimas gali užtraukti baudą. Tvirta Europos medžiotojų nuostata šiuo klausimu pabrėžia, kad neleistinas jokio tipo neteisėtas gyvūnų galabijimas.

Taip pat FACE ragina geriau susipažinti ir suprasti neteisėto laukinių gyvūnų žudymo priežastis, kad padėtų įstatymų leidėjams priimti ir parengti atitinkamus norminius aktus, kurie su tokiais nusižengimais efektyviai kovotų. Įstatymų leidėjus FACE ragina šiuo klausimu glaudžiau bendradarbiauti su medžiotojais. Taip pat svarbu ir tai, kad jau galiojančių norminių aktų reikalavimai būtų taikomi realiai.

Brakonierystė kelia grėsmę gyvūnų populiacijai

Europoje būtent medžiotojų bendruomenė aktyviausiai kovoja su neteisėtais veiksmais. Viena svarbiausių priežasčių – nekontroliuojamas, neteisėtas galabijimas, naudojantis nelegaliais metodais, kelia grėsmę gyvūnų ir paukščių populiacijoms.

Lietuvoje taip pat būtent medžiotojai dažniausiai praneša apie pastebėtus neteisėtus veiksmus. Panašiai yra ir kitose Europos Sąjungos valstybėse. Pavyzdžiui, Italijos medžiotojų asociacija sukūrė kampaniją, kurios tikslas – kovoti su nelegaliu paukščių žudymu. Neteisėtas laukinių gyvūnų žudymas ne tik kelia grėsmę rūšių populiacijoms, bet ir kenkia įstatymų besilaikančių medžiotojų reputacijai.

Italijoje net sukurtas planas, skirtas kovoti su neteisėtu paukščių ir žinduolių žudymu. Šis planas jau veikia apie penkerius metus ir jo įgyvendinimas įtraukė ir Italijos medžiotojus. Plane nustatytos įvairios priemonės, įdiegtos septyniuose Italijos regionuose, kur daugiausia neteisėtai nužudomų gyvūnų atvejų. Tose vietovėse ši problema gaji nuo seno.

Plane nustatyti keturi tikslai. Pirmasis – stiprinti aplinkosaugos tarnybos galias. Šiuo atveju aplinką Italijoje prižiūri 9000 profesionalų ir 4000 savanorių iš medžiotojų asociacijų. Užnuodytą masalą naudojantys brakonieriai Italijoje yra labai sena problema, todėl užnuodytam maistui surasti pasitelkiami specialiai apmokyti šunys.
Dar vienas svarbus ir būtinas tikslas, kad Italijoje būtų efektyviau kovojama su neteisėta veikla, – peržiūrėti norminių dokumentų bazę. Tai irgi numato šis planas.

Dažnai su laukiniais gyvūnais susiję pažeidimai vykdomi siekiant savanaudiškų ir ekonominių tikslų. Todėl planas apima įvairias šviečiamąsias kampanijas, kuriomis siekiama į šią problemą atkreipti visuomenės dėmesį. Neretai pažeidimai įvyksta ne medžioklės sezonu bei gamtos parkuose ir draustiniuose, todėl svarbu, kad apie įtartiną veiklą praneštų ir vietiniai gyventojai.

Dar vienas svarbus uždavinys, kurį reikia įgyvendinti kovojant su brakonieryste, yra duomenų rinkimas ir apibendrinimas tendencijoms stebėti. Surinkti duomenys leistų įvertinti, ar norminė bazė yra pakankamai efektyvi.

Nelengvas uždavinys

Susiję straipsniai

Brakonierius gaudyti ir Lietuvoje nėra lengva. Tai dažnai reikalauja daug laiko, resursų ir kantrybės. Dažniausiai būtent vietinių medžiotojų kolektyvai nustato neteisėtą gyvūno nugalabijimą ne sezonu ir draudžiamose vietose. Informavus atsakingas institucijas neretai būna, kad patys medžiotojai pastato miško kameras, stebi ir renka informaciją, kurią vėliau efektyviai gali išnaudoti policija ir Valstybinė miškų tarnyba. Medžiotojai vaidina svarbų vaidmenį kovojant su įvairiais laukinių gyvūnų apsaugos pažeidimais.

Nepavyko prenumeruoti metams? Prenumeruokite nuo vasario 2 d. iki metų pabaigos!

LA.lv
Prašome komentuoti mandagiai, nekurstyti neapykantos ir apsieiti be keiksmažodžių.