Patirtis

Medžioklės egzaminai bus ilgesni ir brangesni0

Š.m. sausio 16 d. Aplinkos ministras savo įsakymu Nr.D1-21 “Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. rugsėjo 30 d. įsakymo Nr. 510 “Dėl medžioklės egzamino tvarkos aprašo , medžiotojų mokymo kursų ir stažuotės programos patvirtinimo” pakeitė medžiotojų ruošimo ir egzaminavimo tvarką.

Naujovės: sujungta medžiotojų 72 val. ir selekcininkų 25 val. mokymo programos, taigi reikės dėstyti 97 akademines valandas, be to papildomai būsimiems medžiotojams reikės praktinio egzamino (šaudymas) metu atlikti 5 šūvius 100 metrų atstumu iš graištvavamzdžių ginklų. Sujungti programas , idėja gera ir atlikta vėluojant metus, tačiau nerimą kelia tai, kad mokymo programų klausimai 30 procentų persidengia, o paskiriant valandas į tai neatsižvelgta. Manau didelė problema yra šaudymas iš graištvavamzdžių ginklų, nes Lietuvoje yra labai mažai šaudyklų, kurios turi pilną komplektą : “Bėgantį šerną “, “Skraidančias lėkšteles” ir 100 m. galimybę šaudyti graištvu, o tuo labiau savo arsenale turėtų 5 ir daigiau minėtų ginklų. Aš nelabai įsivaizduoju, kiek truks praktinio šaudymo egzaminas Kaune ar Vilniuje, kur laikančiųjų medžiotojų egzaminą skaičius svyruoja nuo 50 iki 100 ir kokią tai turės įtaką Gyvosios gamtos inspekcijų darbui tiek praktine, tiek finansine prasme.

LMS “Gamta” pateikė savo pasiūlymus, tačiau į tai eilinį kartą nebuvo reaguota. Apklausiau keletą šaudyklų, deja jų nuomonės niekas irgi neklausė. Šiuo metu įsigaliojo labai paprasta demokratijos imitavimo ir nuomonių apklausos schema, patys paruošiam teisinio akto projektą, skubiai paviešinam ir paprašom nuomonės, kuri iš esmės niekam nerūpi. Negi sunku padaryti nuotolinį pasitarimą su medžiotojus ruošiančių visuomeninių organizacijų ir šaudyklių vadovais ar atstovais. Tačiau valdininkai paprasčiausiai bijo išgirsti jiems nepalankią nuomonę, o praktinio egzamino problemos ateina visomis prasmėmis,,

Pagarbiai, Raimondas Ribačiauskas, LMS “Gamta” prezidentas

Medžioklės egzamino tvarkos aprašo, medžiotojų mokymo kursų ir stažuotės programos pakeitimai patvirtinti!

Nauja tvarka įsigalios nuo šių metų liepos 1 d. Todėl Lietuvos medžiotojų organizacijos rengia medžiotojų mokymus ir kviečia jau dabar apsvarstyti galimybę išlaikyti egzaminą, nes nuo šios vasaros tai bus sunkiau ir brangiau.

Feisbuko grupėje Hunting in Lithuania medžioklės žinovas Gediminas Žiukas sako: “Viskas jame yra gerai ir jau seniai (nuo 2020 m. rudens atsisakius medžiotojo selekcininko kvalifikacijos reikalavimo) turėjo būti padaryta.”

Pasak Gedimino Žiūko tikėtina, kad nuo tos datos, jau bus pakeisti (papildyti selekcijos klausimais) ir medžioklės egzamino testai, taigi egzaminas bus daug sudėtingesnis, o ir kursų kaina, dėl žymiai didesnės jų apimties, greičiausiai, kad bus didesnė.

Susiję straipsniai

Be to, dar sudėtingesnė bus ir praktinė egzamino dalis – šaudymas, nes ją sudarys 2 dalys: šaudymas graižtviniu šautuvu (ko nebuvo!) ir šaudymas lygiavamzdžiu šautuvu. Aprašymus, kaip visą tai vyks egzamino metu, rasite įsakymo prieduose, tad belieka pridurti, kad STT, pastabose projektui, griežtai primena, kad egzamino eiga privalo būti fiksuojama vaizdo įrašymo priemonėmis.

Nepavyko prenumeruoti metams? Prenumeruokite nuo vasario 2 d. iki metų pabaigos!

LA.lv
Prašome komentuoti mandagiai, nekurstyti neapykantos ir apsieiti be keiksmažodžių.