Patirtis

Medžiojamųjų žvėrių apskaita pagal pėdsakus sniege0

Nuotrauka: Kataryna Šterna

Šaltinis: Lietuvos Medžiotojų ir žvejų draugija

Lietuvoje nusistovėjo pastovi sniego danga ir yra tinkamos sąlygos atlikti medžiojamųjų žvėrių apskaitą pagal pėdsakus sniege.

Primename, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. spalio 18 d. įsakymo Nr. D1-892 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. 258 „Dėl medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo, medžioklės plotų naudotojai privalo vieną kartą per medžioklės sezoną sausio – kovo mėnesiais atlikti medžiojamųjų gyvūnų apskaitą pagal pėdsakus sniege pagal Medžioklės taisyklių 5 priede nurodytą metodiką.

Vilko pėdsakai

Medžioklės plotų naudotojai atlikdami medžiojamųjų gyvūnų apskaitą turi pildyti apskaitos metodikos 5 priede nustatytos formos apskaitos anketą. Apskaitos metu užpildytos anketos duomenis per 10 dienų būtina perkelti į elektroninę duomenų pildymo formą.

Atkreipiame dėmesį, kad pranešimas apie pradedamą (planuojamą) vykdyti apskaitą, taip kaip ir apskaitos duomenys, pateikiamas užpildant informaciją elektroninėje duomenų pildymo formoje.

Siunčiame nuorodą į Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos tinklalapyje patalpintą informaciją apie medžiojamųjų žvėrių apskaita pagal pėdsakus sniege:

https://vstt.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/biologines-ivairoves-apsauga/zveriu-apskaita

Čia rasite Apskaitos pradžios pranešimo ir apskaitos elektroninę duomenų pildymo formą, mokomąją medžiagą (vaizdo įrašas), kaip pateikti apskaitos duomenis į elektroninę duomenų pildymo formą. Taip pat nurodyti atsakingo darbuotojo kontaktai pasiteiravimui, iškilus sunkumams. Jei jūsų plotuose yra keli maršrutai, atkreipiame dėmesį, kad kiekvienam maršrutui yra pildoma nauja forma.

Susiję straipsniai

Nepamirškime: vykdant apskaitas turime laikytis visų karantino metu galiojančių saugos reikalavimų ir apribojimų.

Žurnalas Medžioklė. Prenumeruok Lietuvos pašte arba ieškok spaudos prekybos vietose.

LA.lv
Prašome komentuoti mandagiai, nekurstyti neapykantos ir apsieiti be keiksmažodžių.