Patirtis

Maksimalus kulkos nuotolis ir efektyvumas0

Nuotrauka: Linda Dombrovska

Stirnas Latvijoje dar leidžiama medžioti šratais, bet vienareikšmiškai .22 LR kulka tokiam gyvūnui bus per maža, nors ir gali užmušti. Kyla klausimas, ar ši maža kulka nužudys greitai ir efektyviai.

Nepamirškite, Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklės draudža medžioti kanopinius žvėris visų dydžių šratais ir grankulkėmis (58.18.).

Saugos reikalavimai, kurių turi laikytis kiekvienas medžiotojas, numato, kad užtaisant arba ištaisant ginklą jo vamzdis turi būti nukreiptas aukštyn arba žemyn. Užtaisytas ginklas užrakinamas, jei nereikia juo tuojau pat šauti. Dar aišku, kur skris kulka netyčia iššovus, kai vamzdis nukreiptas žemyn, bet niekas tikrai nežinos, kur nukris kulka, paleista ginklą nukreipus aukštyn.

Dauguma kulkų yra mažesnės nei pirštas, išimtis – didelė ir masyvi 12 kalibro lygiavamzdžio kulka, kuri yra gero nykščio storio. Tačiau kulka, išskridusi iš vamzdžio, turi daug energijos, net jei niekur nepataikys, ji nuskris labai toli. Nors ir retai, tačiau užfiksuota atvejų, kai kulka nužudo net 3540 m atstumu.

Kalbant apie tai, kiek toli kulka gali nuskristi, tai lemia daug veiksnių, pavyzdžiui, kalibras, kulkos rūšis, vamzdžio ilgis, ginklas, taip pat aplinkos sąlygos, galinčios turėti įtakos kulkos skrydžiui.

Veiksniai, turintys įtakos kulkos nuotoliui

– Kalibras
– Kulkos rūšis
– Vamzdžio ilgis
– Ginklas
– Aplinkos sąlygos

Maksimalus atstumas, kurį gali nuskristi kulka, priklauso nuo įvairių mechaninių ir aplinkos veiksnių, todėl neįmanoma atsakyti vienareikšmiškai. Tačiau kalbant apie konkrečius kalibrus ir tam tikras sąlygas, galima apytiksliai numanyti net skrydžio nuotolį.

Yra įvairių kulkų, jų rūšių, taip pat įvairių kalibrų, net kai kulkos vienodos. Skrydžio nuotoliui įtakos turi kulkos svoris, forma, naudoto parako rūšis ir kiekis. Taip pat svarbus ir pats šaunamasis ginklas. Ilgesni vamzdžiai dažniausiai reiškia didesnius nuotolius, taip pat svarbu ir graižtvinio ginklo kulkos vamzdžio graižtvos vija bei kampas, kuriuo iššaunama. Kitas svarbus aspektas yra aplinkos įtaka: aukštis, drėgmė, vėjas, kitos oro sąlygos gali padidinti arba sumažinti kulkos skrydžio nuotolį.

Kulkos skrydis vandenyje

Įvairūs Holivudo veiksmo filmai dažnai suformuoja klaidingą nuomonę apie tai, ką kulka gali ir ko negali, įskaitant tai, kaip iššauta kulka juda vandenyje. Kulka dažniausiai iššaunama į orą, tačiau gali kilti klausimas, ką ji daro vandenyje. Nors ginklas po vandeniu iššaus, labai efektyvus nebus. Vanduo yra daug tankesnis už orą ir jo sukuriamas slėgis gali smarkiai sumažinti maksimalų kulkos nuotolį. Priešingai plačiai sklandantiems mitams, greitesnės kulkos vandenyje nenuskris toliau, kaip tik priešingai – tokios kulkos nuskris trumpesnį atstumą. Kuo smailesnis kulkos galas, tuo trumpesnį atstumą ji įveiks po vandeniu. Kulka smailiu galu, priklausomai nuo kalibro ir karabino, vandenyje įveiks iki 4,5 m, ne daugiau.

Maksimalus atstumas ir efektyvumas

Svarbu žinoti skirtumą tarp efektyvaus kulkos nuotolio ir maksimalaus skrydžio nuotolio. Galima sakyti, kad maksimalus kulkos skrydžio nuotolis yra iki momento, kai ji atsimuša į žemę. O savo skrydžio metu kulka bus efektyvi tol, kol turės pakankamai kinetinės energijos medžiojamam gyvūnui pribaigti.

Pavyzdžiui, 5,56×45 mm NATO kulka gali laisvai nuskristi apie 4000 m. Tačiau nuotolis, kuriuo ši kulka bus efektyvi, idealiomis sąlygomis yra apytikriai 730 m. Štai medžiotojų pamėgta .308 Win kalibro kulka, vienas plačiausiai medžiotojų pasaulyje naudojamų šovinių, taip pat naudojama ir kariniais tikslais, yra labai efektyvi būtent snaiperių rankose. Maksimalus nuotolis, kurį gali nuskristi šio kalibro kulka, yra nuo 5675 iki 7225 m – tada, kai idealiomis sąlygomis kulka iššaunama tik 45 laipsnių kampu. Kita vertus, didžiausias nuotolis, kuriuo ši kulka bus efektyvi, yra daugiausia 915 m.

.22 LR kalibro kulka gali skristi apytikriai 1828 m, o efektyvi ji gali būti daugių daugiausia iki 200 metrų, ir tai idealiomis sąlygomis. Taip pat visada reikia atsižvelgti į tai, koks yra pataikymas, į kokį gyvūną kulka buvo paleista, kokios rūšies kulka ir koks šovinys naudojamas, kam jis skirtas. Taip pat reikia atsižvelgti ir į tai, kad oro sąlygos šiai mažai kulkai daro labai didelę įtaką.

Dėl kulkos dydžio ji yra lengva, todėl ją labiau veikia vėjas. Taip pat dėl nedidelės masės ją labiau veikia oro drėgmė ir lietus. Be to, svarbu, iš kokio ginklo kulka iššaunama, pavyzdžiui, .22 LR karabinas bus efektyvesnis nei tokio pat kalibro pistoletas. Tačiau nepaisant viso to, idealiomis sąlygomis ši kulka gali nuskristi labai toli, todėl iššauta gali pridaryti nenuspėjamos žalos. Nepataikyti šūviai, nors ir iš lygiavamzdžio ginklo, gali būti pavojingi. Pavyzdžiui, šaudymo į orą per šventę pasekmės gali būti nenuspėjamos. Todėl visada reikia pagalvoti, kur šaudoma ir kokią potencialią žalą tai gali padaryti.

Kalbant apie amunicijos pasirinkimą, dar praėjusio amžiaus pabaigoje medžiodami šernus daugelis naudojo lygiavamzdžių šratus teisindamiesi tuo, kad, pavyzdžiui, devyni maži šratai yra daug efektyvesni už vieną didelę kulką. Tačiau, jei minime lygiavamzdžių amuniciją, jos maksimalus skrydžio nuotolis, kaip ir efektyvusis nuotolis, yra daug mažesni nei graižtvinių ginklų. Taip pat yra skirtumas kalbant apie skirtingų tipų lygiavamzdžių amuniciją – smulkius šratus, stambius šratus, kulkas. Tradicinės lygiavamzdžio kulkos būna efektyvios iki 50 metrų. Šiuolaikinės Sabot rūšies kulkos gali būti efektyvios ir 180 metrų nuotoliu. Prie šios lygties pridėjus dar graižtvuotą lygiavamzdžio vamzdį, įmanoma pasiekti gerą tikslumą.

Vis dėlto tokie rodikliai negalioja stambiems ar smulkiems šratams. Šiuo metu stirnas ir bebrus leidžiama medžioti stambiais šratais, tačiau pasitaiko atvejų, kai net ir medžiodamas šių dviejų rūšių gyvūnus medžiotojas gali suklysti nustatydamas nuotolį. Taip pat šratų skrydžiui įtakos gali turėti įvairūs kiti veiksniai.

Kulkos gali skristi labai toli, jei joms skrydžio metu netrukdoma. Tačiau daug kas gali turėti įtakos maksimaliam ir efektyviam nuotoliui, o kalbant apie ginklus pirmiausia būtina galvoti apie saugumą.

Pagrindiniai saugos reikalavimai
– Įsitikink, kad ginklas nukreiptas saugia kryptimi.
– Niekada nedėk piršto ant nuleistuko, nebent ruošiesi šauti.
– Naudok ginklą atitinkančią amuniciją.
– Įsitikink, kad ginklas nepažeistas ir veikia.
– Naudodamas ginklus nevartok alkoholio ar kitų psichotropinių medžiagų.
– Reguliariai treniruokis.
– Laikykis teisės aktų reikalavimų.

Naująjį žurnalo numerį jau galima įsigyti spaudos vietose ir internete!

LA.lv