Patirtis

LMŽD suvažiavimas. Nauji tarybos nariai – politikai ir mokslininkai0

2021.10.07. Akademijos mstl. Kauno r. Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijoje įvykusiame Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos neeiliniame visuotiniame narių suvažiavime buvo išrinkti septyni nauji tarybos nariai į patvirtintas papildomas vietas. Į tarybą išrinkti:

1.Politikas Justinas Urbonavičius.

2.Politikas Jonas Pinskus.

3.Verslininkas Pranas Dailidė.

4.Veterinaras Dr.Marius Masiulis.

5.Mokslininkas Dr. Artūras Kibiša.

6.Mokslininkas Kastytis Šimkevičius

7.LMŽD Anykščių skyriaus pirmininkas Rimantas Pečkus (nuo Utenos apsk.).

Suvažiavime balsų dauguma buvo patvirtintas 5 (penkių) eurų medžiotojo nario mokestis už 2021 m. ir kitus sekančius metus.

Žvejo nario mokestis 2 (du) eurai liko nepakeistas.

Žurnalas Medžioklė. Prenumeruok Lietuvos pašte arba ieškok spaudos prekybos vietose!

LA.lv