Patirtis

LMD reikalauja Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo pataisų0

nuotrauka: unsplash.com

Rusijos karių veiksmus Bučos mieste galima vadinti genocidu, nuo šiol ginklų kontrolės įstatymas neturi teisės uždrausti civiliams Lietuvos piliečiams įsigyti ginklus ir jų priedus, kurie ES direktyvoje nenurodyti kaip A kategorijos (kariniai) ginklai.

A kategorija pagal ES

1.Karinės raketos su sprogstamaisiais užtaisais ir jų paleidimo įtaisai.

2.Automatiniai šaunamieji ginklai.

3.Šaunamieji ginklai, kurie užmaskuoti kaip kiti daiktai.

4.Šaudmenys su pramušančiaisiais, sprogstamaisiais arba padegamaisiais sviediniais ir šių šaudmenų sviediniai.

5.Pistoletų ir revolverių šoviniai su ekspansyviomis kulkomis ir kulkos tokiems šoviniams, išskyrus atvejus, kai tokius šovinius bei kulkas medžioklei ar sportiniam šaudymui naudoja turintys tam teisę asmenys.

6.Automatiniai šaunamieji ginklai, kurie buvo perdirbti į pusiau automatinius šaunamuosius ginklus.

7.Visi šie centrinio įskėlimo šoviniais šaudantys pusiau automatiniai šaunamieji ginklai:
a) trumpieji šaunamieji ginklai, iš kurių be pakartotinio užtaisymo galima iššauti daugiau kaip 21 šovinį, jei:
i)dėtuvė, į kurią telpa daugiau kaip 20 šovinių, yra to šaunamojo ginklo dalis, arba
ii) į jį yra įdėta nuimama dėtuvė, į kurią telpa daugiau kaip 20 šovinių;
b) ilgieji šaunamieji ginklai, iš kurių be pakartotinio užtaisymo galima iššauti daugiau kaip 11 šovinių, jei:
i) dėtuvė, į kurią telpa daugiau kaip 10 šovinių, yra to šaunamojo ginklo dalis, arba
ii) į jį yra įdėta nuimama dėtuvė, į kurią telpa daugiau kaip 10 šovinių.

8. Pusiau automatiniai ilgieji šaunamieji ginklai, t. y. šaunamieji ginklai, kuriais iš pradžių numatyta šaudyti pridėjus prie peties, kurių ilgį galima sumažinti iki mažiau kaip 60 cm neprarandant jų funkcijų naudojant sulankstomą ar teleskopinį apsodą arba apsodą, kurį galima pašalinti nenaudojant įrankių.

Susiję straipsniai

9. Bet kokie šios kategorijos šaunamieji ginklai, kurie buvo perdirbti šaudyti tuščiaisiais šaudmenimis, dirginamąja medžiaga, kitomis veikliosiomis medžiagomis ar pirotechnikos šaudmenimis arba perdirbti į imitacinius ginklus.
Medžioklė čia ne prie ko, kaip bando priešo penktoji kolona aiškinanti, kad lietuviams negalima tai kas ES Europoje galima.

Ekstra video #12. Suteikiame Ukrainai programinę įrangą, technologijas ir kitą pagalbą!

Norite nusipirkti žurnalą internetu arba jį užsiprenumeruoti?

LA.lv