Medžioklės reikmenys

Kulkos. Ir lygiavamzdį reikia prišaudyti0

Nuotrauka: iš archyvo

Didžiausi išgyvenimai medžiotojams kyla prašovus pro šalį. Priekaištai sau dar didesni, jeigu nepavyksta sumedžioti itin gražaus trofėjinio gyvūno. Vis dėlto nemalonu bet kuriuo atveju, nesvarbu kokiomis sąlygomis ir kodėl prašovei. Pataikymą veikia labai daug ir įvairių sąlygų, pradedant ginklu ir pasirinkta kulka, baigiant paties medžiotojo nusiteikimu ir sveikatos būkle.

Vis dėlto vieną dalyką medžiotojas gali paveikti – įsitikinti, kad ginklas šauna ten, kur turi šauti, su tinkamai konkrečioms medžioklės sąlygoms parinkta amunicija. Atrodytų, kad galima imti bet kokį lygiavamzdį ir bet kurią jam skirtą kulką, ir viskas pavyks, tačiau taip tikrai nėra. Kulkos ir ginklo suderinamumui įtakos turi skleistuvai – fiksuoti ar keičiami, pats kulkos tipas ir medžiaga.

Taip pat reikia įsitikinti, kad abu vamzdžiai su atitinkama kulka ir atitinkamais skleistuvais iš tiesų šauna į tą pačią vietą. Jei ne, reikia žinoti, kur pataiko kiekvienas vamzdis, kad būtų galima atlikti reikiamas korekcijas. Šį kartą šaudoma su originaliu kryptuko taikikliu be raudonųjų taškų ar kolimatorių.

Nuotrauka: Kataryna Āterna

Dažniausios lygiavamzdžio ginklų ir kulkų problemos

– Kiekvienas vamzdis pataiko kitur
– Konkretiems vamzdžiams „nepatinka“ kulkos gamintojas, medžiaga ar modelis
– Ginklas visai nėra skirtas šaudyti kulkomis, o tik šratais
– Ginklas nepritaikytas konkrečiam šauliui

Kulka ir ginklas

Kai parduotuvėje ar iš kolegos nusiperka ginklą, pirmiausia medžiotojas turėtų įsigyti ir skirtingų tipų lygiavamzdžių kulkų, kad išbandęs suprastų, kuri kulka vamzdžiui tinka labiausiai. Paskui reikia eiti į šaudyklą, kur ramioje atmosferoje neskubant galima išbandyti įvairias kulkas. Turėkite omenyje, kad šis procesas gali trukti kelias valandas.

Prišaudymas

Prišaudoma paprastai iš 35 metrų – tai irgi reikėtų pasirinkti iš pradžių. Iš toliau galima šauti tada, kai pasirinkta tinkamiausia kulka. Iš pradžių reikėtų šauti nuo stabilios atramos, geriausia ant pritaikyto šaudymo stalo, kur galima atremti ginklą. Medžiotojas turi sėdėti prie šaudymo stalo patogiai, neužgulęs šautuvo, abiem kojomis stabiliai ant žemės ir taip, kad būtų galima atremti abi rankas.

Šauti nuo atramos reikia tam, kad pataikymui kuo mažiau įtakos turėtų šaulio klaida. Su kiekvieno tipo kulka reikėtų iššauti 2 ar geriau 3 kartus, kad suprastumėte, kur taikinyje susidaro geriausia pataikymų grupė. Šaulio klaida gali stipriai paveikti pataikymo vietas, todėl ir reikia šauti kelis kartus.

Skleistuvai

Fiksuoti skleistuvai itin palengvina užduotį. Telieka išbandyti, su kuria kulka išeis geriausia pataikymų grupė. Jeigu skleistuvai keičiami, reikia pasirinkti tokius, kurie pritaikyti šaudyti kulkomis. Paprastai nereikia rinktis didesnio siaurinimo nei pusinis skleistuvas. Žinia, kai kurie ginklai šaudant cilindru labai mėto kulkas. Kai kurių ginklų puikūs pataikymai, pvz., su plieninėmis kulkomis ir cilindru. Nėra vienos teisingos formulės, reikia mėginti, kol pasieksite geriausią rezultatą. Vis dėlto prieš renkantis skleistuvą reikia perskaityti kiekvieno skirtingo gamintojo nurodymus, kokius skleistuvus pasirinkti šaudant kulkomis.

Iš rankos

Kai atrasite kulkas, su kuriomis išeina geriausia pataikymų grupė abiem vamzdžiais, galima šauti iš rankos. Bus ginklų ir skleistuvų derinių, kuriems tinka praktiškai visos kulkos. Bus tokių derinių, kai pasirinkimas nedidelis – vienas ar du kulkų tipai. Tai nei gerai, nei blogai, bet tai informacija, kuria paskui galima ir atitinkamai operuoti. Nustačius, kuri kulka vamzdžiams „patinka“ labiausiai, galima šauti iš rankos panašiai kaip medžioklės sąlygomis.

Atsistojus šauti iš rankos, svarbiausia nepersitaikyti, t. y. nereikia ginklo tiek ilgai laikyti ir taikytis, kol ima drebėti rankos ir nebeįmanoma pakelti ginklo į taikinį. Šį procesą sunku apibūdinti, bet iš rankos su lygiavamzdžiu ir kryptuku šaunama taip: pasirengiama šauti nusitaikant, ginklas iškvepiant lėtai keliamas į dešimtuką ir nuleistukas nuspaudžiamas tada, kai kryptukas yra ten, kur norima pataikyti. Šį principą galima iki galo suprasti tik šaudant, o geriausia – prižiūrint geram ir patikimam instruktoriui. Taip šaudydami galite matyti, kur kulka skries medžioklės sąlygomis. Tokias treniruotes, iššaunant po 10 kulkų vienu kartu, reikėtų kartkartėmis pakartoti, kad išsivystytų įgūdžiai negalvojant tiksliai iššauti į taikinį, nes medžioklėje dažnai nėra laiko ilgai taikytis ir svarstyti.

Ko nedaryti

– Niekada ginklo neremkite į atramą vamzdžiu, ginklą visada remkite į lovelį.
– Šaulys neturėtų užgulti šautuvo, persikreipti, stovėti ant kulnų ar pirštų galiukų. Šaunant nuo atramos reikia sėdėti stabiliai – abi kojos ant žemės, ant šaudymo stalo padėtos abi rankos.
– Vienos kulkos pradžioje niekada neužtenka. Geriau iššauti bent 2–3 kiekvieno tipo kulkomis, kad susidarytų pataikymų grupė.
– Jeigu atrodo, kad vamzdis šauna netinkamai, pirmiausia įsitikinkite, kad ginklas šauliui tinka. Ar buožė nėra per trumpa ar ilga, aukšta ar žema, nes visa tai pakeis pataikymo vietą. Taip pat reikia tinkamai nusitaikyti ir žiūrėti į taikinį. Jeigu galva bus palenkta į šoną, pasikeis ir pataikymo vieta.

Negalint tiksliai pataikyti

– Galbūt netaisyklingai laikomas ginklas
– Medžiotojas netaisyklingai taikosi
– Nepasirinkta tinkama amunicija
– Ginklas nepritaikytas medžiotojui
– Netinkamai nuspaudžiamas nuleistukas
– Netinkama šaudymo atrama
– Atremta į ginklo vamzdį
– Šaulys užėmė netinkamą šūvio poziciją
– Labai retais atvejais – yra ginklo defektas
– Galbūt konkretus ginklas nenumatytas šauti kulkine amunicija

Ką daryti, jeigu visiškai neįmanoma pasiekti, kad kulkos skrietų ten, kur nusitaikyta

Prieš nusprendžiant, kad ginklas iš tiesų šauna kreivai, reikia atmesti visas anksčiau minėtas priežastis. Dažniausiai ginklai ir jų vamzdžiai būna tikslūs, labai dažnai kaltos ir paties šaulio klaidos, o dar dažniau ginklas netinka konkrečiam žmogui. Dar baisiau tada, kai ginklas muša į skruostą, petį ar pirštus. Tai gali rodyti du dalykus: pirmas ir dažniausias – ginklas netinka šauliui.

Antra, jis ginklą laiko netaisyklingai ir netinkamai taikosi. Tad jeigu iš tiesų įtariate, kad ginklas šauna netiksliai, geriausia tokiu atveju iššauti nuo specialios fiksuotos atramos, kuri riboja šaulio klaidų galimybę. Tada bus aiškiai matyti, ar defektas yra ginklo vamzdžiuose. Kol to nepadarysite, nežinosite, ar kaltos visiškai kitos aplinkybės. Jeigu esate tikras, kad ginklas kulkomis šauna netiksliai, galima uždėti ant ginklo raudonojo taško ar optinį taikiklį.

Pasirinkti raudonąjį tašką

Su raudonojo taško taikikliu bus labai patogu šauti į bėgantį ir stovintį taikinį. Jeigu norima šiuo ginklu šauti į skriejančius taikinius, raudonojo taško taikiklis tik trukdys. Juo labai patogu šaudyti į nuskrendančius ir atskrendančius taikinius. Problemų kels skersai skriejantys taikiniai, nes juos labai sunku pagauti su raudonojo taško taikikliu. Jeigu ginklas kulkomis šauna netiksliai, labai tikėtina, kad jis tiksliai šaus su šratine amunicija, nes dauguma lygiavamzdžių skirti būtent šratams.

Jeigu norite šaudyti ir per medžioklę su varovais, ir į skriejančius taikinius, rinkitės raudonojo taško taikiklį, kurį galima neprišaudžius nuimti nuo ginklo ir paskui vėl uždėti. Per medžioklę su varovais galima šį taikiklį uždėti, o šaudant antis ar lėkšteles – nuimti.

Delta Minidot + Mak laikiklis su magnetu

Vienas pigiausių raudonojo taško taikiklių, o kartu ir vienas paprasčiausių, kuris dieną veiks puikiai, bet sutemus bus beveik beprasmis. Idealus medžioklei su varovais. Pasirinkus šį taikiklį kartu su Mak magnetiniu laikikliu, prireikus bus galima šį taikiklį nuimti ir uždėti pagal poreikį. Vis dėlto šis konkretus Mak laikiklis skirtas tik 10 mm lygiavamzdžio bėgeliams, užtat jį galima patogiai uždėti ir nuimti. Svarbiausia tik atsiminti, kurioje tiksliai vietoje jis uždėtas.

Delta Minidot + Mak
Nuotrauka: iš archyvo

Šiame komplekte brangiausias yra laikiklis, kuris kainuoja virš 200 Eur, užtat konkretus raudonojo taško taikiklis parduotuvėje Huberts.lv kainuoja vos 69 Eur. Didelis šio komplekto pliusas – jis pakankamai žemas, o tai reiškia, kad nebereikės reguliuoti pažandės. Šį taikiklį prireikus galima ir reguliuoti. Yra dar kitų galimybių priklausomai nuo gamintojo, pvz., panašus Meopta sprendimas kainuoja 279 Eur, Delta irgi turi brangių ir subtilesnių taikiklių už 259 Eur. Sprendimų siūlo ir Kahles bei kiti gamintojai.

Problemos su raudonojo taško taikikliais

– Raudonojo taško taikiklis yra per aukštai. Norint per jį žiūrėti, neįmanoma atremti galvos į buožę.
– Su raudonojo taško taikikliais labai sunku šaudyti į skrendančius taikinus, nes taikiklis šiuo atveju tiesiog trukdo įžiūrėti taikinį.

Alternatyva

Aimpoint Micro S-1 6 MOA 6–12 mm

Nuotrauka: iš archyvo

Susiję straipsniai

Šis raudonojo taško taikiklis skirtas šaudyti būtent lygiavamzdžiu. Jį galima prišaudyti, užmontuoti bet kurioje vietoje ant vamzdžio bėgelio, taip pat jam numatyti keli adapteriai, skirti taikiklį pritaikyti konkrečiam ginklui. Didelis pliusas – šis taikiklis yra žemai ant bėgelio, palyginus su klasikiniais laikikliais, mat aukštesni paprastai apsunkina šaudymą. Tokio taikiklio kaina Purnavu muižoje yra 630 Eur.

Žurnalas Medžioklė. Prenumeruok Lietuvos pašte arba ieškok spaudos prekybos vietose!

LA.lv