Patirtis

Kokia būtų bausmė, jeigu inspektoriai rastu naktinį taikiklį? Dabartinė situacija0


Pulsar Digisight Ultra N455 LRF, ieskaties.lv
Pulsar Digisight Ultra N455 LRF, ieskaties.lv
Nuotrauka: Kataryna Šterna

Šių metų liepą įsigalioja Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo pakeitimai, pagal kuriuos naktiniai taikikliai nebėra įtraukti į A kategoriją ir nebeprilyginami kariniams ginklams, pvz., granatsvaidžiams ar raketų paleidimo įtaisams. Taigi, naktiniai ir termoviziniai taikikliai dabar prieinami civiliams ginklų naudotojams.

Parduotuvės Oksalis savininkas ir Ginklų pirklių asociacijos vadovas Gytis Misiukevičius paaiškino, kad dabar kiekvienas, turintis ginklų leidimą, arba šaulys ar tiesiog civilis, dabar gali įsigyti naktinį taikiklį ar priedą dieninei optikai.

Tuo pačiu metu Medžioklės taisyklese nepadaryta jokių pakeitimų. Pagal tuos buvimas medžioklės plotuose su naktine taikikliu yra nusikaltimas. Ir Aplinkos ministerija iki šiol nėra parengusi jokių pakeitimų ar siūlymų.

Kad paruoštumėme atsakymą skaitytojui ir kitiems suinteresuotiems medžiotojams, susisiekėme su Aplinkos apsaugos departamentu (AAD).

Oficialiame departamento laiške nurodyta, kad AAD specialistai neturi teisės aiškinti įstatymų, ir priminė, kad medžioklę Lietuvos Respublikos teritorijoje reglamentuoja Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymas, Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 258 „Dėl medžioklės Lietuvos Respublikoje taisyklių patvirtinimo“ ir kiti teisės aktai.

„Pažymime, kad Departamento pareigūnai, medžioklės plotų vienete medžiotojo automobilyje suradę naktinio matymo taikiklį asmeniui surašys administracinio nusižengimo protokolą už naktinio matymo taikiklio turėjimą medžioklės plotų vienete, kadangi pagal šiuo metu galiojančių Taisyklių 58.3.9 punktą draudžiama medžioti naudojant naktinius, lazerinius, termovizinius taikiklius ir jų priedus prie optinių taikiklių arba turėti juos medžioklės plotuose. Administracinė atsakomybė už minėto Taisyklių punkto pažeidimą numatyta Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso (ANK) 290 straipsnyje“, – sakoma laiške.

ANK numato baudą už medžiojimą draudžiamais įrankiais, priemonėmis, draudžiamais medžioklės būdais, nustatytais Medžioklės taisyklėse, užtraukia baudą nuo 600 iki 1700 eurų. Nusižengimas, padarytas pakartotinai, užtraukia baudą nuo 1400 iki 3000 eurų.

Taisyklių pakeitimai, pašalinsiantys prieštaravimus Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymui

AAD praneša, kad šiuo metu departamentas Aplinkos ministerijai siūlymų dėl Medžioklės taisyklių nėra pateikęs.
Na, o aplinkos ministro patarėjas Marius Čepulis atskleidė, kad yra parengtas Medžioklės taisyklių pakeitimų projektas, kuris pašalins prieštaravimus Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymui. Naktinius taikiklius bus galima turėti medžioklės plotuose, bet ne medžioklės metu.

Vis dėlto kol kas taisyklių 58.3.9. punktas tokių įrenginių turėjimą medžioklės plotuose vis dar prilygina brakonierystei:

„Su medžiokle susijusi draudžiama veikla: naudojant naktinius, lazerinius, termovizinius taikiklius ir jų priedus prie optinių taikiklių arba turėti juos medžioklės plotuose“ (Dabartinė Medžioklės taisyklių versija portale e-seimas.lrs.lt)

Susiję straipsniai

Aplinkos ministerijos atstovas nurodė ir tai, kad šiuo metu rengiamas didesnis teisės aktų pakeitimų projektas, kuriam parengti reikės poros savaičių. „Kai tik turėsime projektą, siųsime derinti“, – birželio pabaigoje sakė M. Čepulis.

Žurnalą galite nusipirkti arba užsiprenumeruoti neišėję iš namų!

LA.lv
Prašome komentuoti mandagiai, nekurstyti neapykantos ir apsieiti be keiksmažodžių.