Patirtis

Klausia skaitytojas. Kiek šovinių leidžiama karabinuose su paprasta spyna ir pusiau automatiniuose karabinuose?0

Nuotrauka: Kataryna Šterna

Redakcija gavo klausimą iš skaitytojo, kuris norėjo sužinoti, koks šovinių skaičius leidžiamas karabino su paprasta spyna dėtuvėje.

Kreipėmės į Aplinkos apsaugos departamentą su prašymu paaiškinti, kokie yra teisės aktų reikalavimai šiuo klausimu. Kartu paprašėme įstaigos specialistų priminti medžiotojams, kokie ribojimai taikomi pusiau automatiniams ginklams.

„Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių 58.9 papunktyje nustatytas draudimas medžioti pusiau automatiniais šaunamaisiais ginklais, kurių dėtuvėje telpa daugiau kaip 2 šoviniai. Pusiau automatinius šautuvus, kurių dėtuvėse telpa daugiau kaip 2 šoviniai, medžioklėje leidžiama naudoti tik tuo atveju, jei dėtuvėse yra įtaisyti ribotuvai, neleidžiantys panaudoti daugiau kaip 2 šovinius“, – laiške nurodė Aplinkos apsaugos departamento Komunikacijos ir aplinkai saugaus elgesio skatinimo departamento Komunikacijos skyriaus specialistai.

Atsakydamas į skaitytojo užduotą klausimą, kiek šovinių gali būti karabino su paprasta spyna dėtuvėje, Departamentas laiške nurodė, kad šovinių skaičiaus tokio tipo ginkluose draudimo arba reikalavimo Medžioklės taisyklės nenustato.
Kaip žinoma, spyna pagal veikimo principą būna automatinė, pusiau automatinė ir neautomatinė. Pagal konstrukciją šaulių ginklų spyna gali būti išilgai judanti, skersai judanti ir siūbuojanti, pabūklo spyna – pleištinė ir stūmoklinė. Ranka pertaisomų ginklų spyna pertaisoma rankenėle (angl. bolt-action).

Naująjį žurnalo numerį jau galima įsigyti spaudos vietose ir internete!

Susiję straipsniai

Prenumeruokite žurnalą tiesiogiai internetu!

LA.lv