Patirtis

Keturi klubai gavo leidimą pradėti medžioti vilkus Anykščių rajone0

Nuotrauka: iš archuvo

Anykščių rajono savivaldybės mero Kęstučio Tubio prašymu Aplinkos apsaugos agentūra (AAA) išdavė leidimą sumedžioti du vilkus. Meras savo prašymą motyvavo noru apginti vietinius gyvulių augintojus, nes šią vasarą Anīkščių rajone jau įvyko 8 vilkų išpuoliai. Plėšrūnai porą ūkių aplankė du kartus.

Anykščių rajono savivaldybės meras raštu kreipėsi į agentūrą ir po kelių dienų leidimas vilkų medžioklei buvo suteiktas. Veiksmus gales atlikti keturi Anykščių rajono medžiotojų klubai – Puntuko, Elmos, Šilo ir Skiemonių.

„Leidimas gautas praėjusios savaitės penktadienį, likus dešimčiai minučių iki darbo pabaigos. Tai, be abejonės, gera žinia tiek nuo vilkų išpuolių nuostolių patiriantiems ūkininkams, tiek ir medžiotojams“, – sakė Anykščių rajono savivaldybės žemės ūkio skyriaus vedėjas Antanas Baura.

Savivaldybė prieš gerą savaitę kreipėsi į Aplinkos ministeriją, prašydama duoti leidimą nušauti 3–4 vilkus. Žemės ūkio skyriaus specialistai sujudo po to, kai Svėdasų seniūnijoje viename ūkyje per nepilną mėnesį plėšrūnai papjovė per 40 avių. Specialistai patvirtino, kad tai buvo vilkų darbas.

Nuo plėšrūnų nukentėję ūkininkai Stanislovas ir Tadas Pikčiūnai pasakojo, kad vilkai į jų auginamų avių bandas įsisuko du kartus. Pirmą kartą birželio pabaigoje. Tuomet žvėrys dieną atėjo į negyvenamą sodybą, kurios teritorijoje ganėsi 200 avių. Nors bandos savininkai per dieną po kelis kartus lankydavo gyvulėlius, tačiau tą dieną jie su reikalais buvo išvykę į Uteną. Atvykę į sodybą, rado dešimtis negyvų avelių. Suskaičiavus paaiškėjo, kad papjautos 34 avys ir jų jaunikliai. Antrą kartą vilkai puolė avis netoli nuo tos vietos, kur buvo pasirodę pirmą kartą. Tąsyk krito 11 avių.

Anykščių rajono savivaldybės žemės ūkio skyriaus duomenimis, šiais metais rajone vilkai papjovė 50 gyvulių.

AAA gyvosios gamtos skyriaus vyriausioji specialistė Toma Bulauskienė informavo, kad Anykščių rajono savivaldybė yra pirmoji, kuriai suteiktas leidimas nušauti keturis vilkus, dar neprasidėjus jų medžioklės sezonui. Dar buvo gauti du prašymai iš Marijampolės ir Biržų rajonų savivaldybių.

Susiję straipsniai

Lietuvoje vilkų medžioklės sezonas prasideda spalio 15 dieną ir baigiasi kovo 31 dieną arba išnaudojus limitą. Praėjusį sezoną šalyje buvo sumedžioti 282 vilkai, beveik visi jie yra mokslininkų žinioje ir bus tiriami. Anksčiau gauti duomenys patvirtino, kad Lietuvoje gyvena mažiausiai 87 vilkų šeimos. Šiemet šis skaičius turėtų didėti.

Informacija lrytas.lt ir anyksta.lt

Naująjį žurnalo numerį jau galima įsigyti spaudos vietose ir internete!

LA.lv