Medžioklės reikmenys

Ką reiškia kalibro žymenys0

Nuotrauka: Kataryna Šterna

Kalibras šioks, kalibras anoks, dešimtimis lapų besidriekiančios diskusijos apie tai, kuris kalibras geriausias, žymenų jūra, taškas šen, taškas ten, ir medžiotojas, nusprendęs savo ginklų arsenalą papildyti graižtviniu ginklu, sustoja ties kalibru. Gamintoją bendrais bruožais dar gali padėti išsirinkti kaina, bet su kalibru sunkiausia.

Kas galų gale yra kalibras ir ką ši sąvoka reiškia? Kad šiuo žodžiu žymimas šovinio tipas ir kulkos dydis, aišku kiekvienam, bet kas yra šis siaubingas žvėris, verčiantis vyrus ginčytis kaip turgaus boboms, bandant įrodyti, kad konkretus kalibras yra geriausias?

Šaunamojo ginklo kalibras žymi vidinį vamzdžio skersmenį arba kulkos skersmenį

Didžiausių problemų sudaro tai, kad kai kurie oficialieji kalibrų pavadinimai yra iš colinės, kiti – iš metrinės sistemos. Dar didesnė painiava kyla todėl, kad, pavyzdžiui, 7 Rem Mag yra amerikiečių kalibras, dėl nesuprantamų pavyzdžių savo oficialų pavadinimą gavęs iš metrinės sistemos.

Naujausia stebėjimo kamera Uovision LiveStream 4G LTE

Kalibrų pavadinimai susidaro įvairiai ir ne visuomet pagal vieną formulę. Vis dėlto jų žymenys dažniausiai kilę iš vidinio vamzdžio skersmens coliais. Vienas colis – 2,54 cm. Taigi, kalbant apie populiarų mažąjį graižtvinio ginklo kalibrą .22 LR, reikia suprasti, kad jo vidinis vamzdžio skersmuo yra 0,22 colio, nors kasdienybėje nulis prieš kablelį praleidžiamas ir sakoma paprastai – 22-asis kalibras.

LR anglų kalba reiškia long rifle – ilgasis graižtvinis ginklas. Į metrinę sistemą perkeltas kalibro .22 LR pavadinimas virsta 5.6×15R, kur R reiškia šoninio dūžio šovinį. Istoriškai kalibrai žymėti įvairiai ir dabar iš tiesų yra susidaręs didelis chaosas, nes vieni žymimi coliais, kiti – milimetrais, pavyzdžiui, .308 Win – imperine sistema, o 7 mm Rem Mag – metrine.

Įdomiai atsirado .30-06 Springfield kalibro pavadinimas. Šį kalibrą JAV 1906 metais sukūrė kompanija Winchester kariuomenės reikmėms. Medžiotojai ir sportininkai ją tiesiog vadina žodžiais trisdešimt nulis šeši. Pavadinime .30 nurodo vamzdžio skersmenį, o 06 – metus, kuriais kalibras buvo išleistas. Na, o Springfield reiškia naujojo kalibro karabino modelį, kurį JAV kariuomenė oficialiai priėmė 1903 m. birželio 19 d. ir plačiai naudojo per Pirmąjį pasaulinį karą. Metrine sistema .30-06 Springfield žymimas 7,62 × 63 mm.

Iš istorijos

Vis dėlto vamzdžių skersmenų matmenys nėra begaliniai. Paprastai jie patenka į 0,17–0,5 colio (4,5–12,7 mm) ribas, nors yra ir kitokių dydžių, kurie anglakalbiame pasaulyje vadinami laukinėmis katėmis (wildcat), pavyzdžiui, 0,10, 0,12 ir net 0,14 colio kalibrai (2,5, 3 ir 3,6 mm), paprastai naudojami varmintuoti iš trumpų nuotolių, kai lengvos, bet greitos kulkos rodo puikius balistinius rezultatus, o rikošeto galimybė maža.

Didesni kalibrai, pavyzdžiui, .577, .585, .600, .700 ir .729 (14,7, 14,9, 15,2, 17,8 ir 18,5 mm) dažniausiai žymimi kaip express graižtviniai ginklai ir daugiausia naudojami medžiojant pavojingus ir stambius gyvūnus. 950 JDJ yra vienintelis žinomas graižtvinio ginklo kalibras, kurio vamzdžio skersmuo didesnis nei 0,79 colio.

Metrinėje sistemoje tarp skaitmenų, žyminčių plotį ir ilgį, vartojamas daugybos ženklas, pavyzdžiui, 7.62×51mm NATO, kur 7,62 yra vamzdžio vidinio skersmens plotis, o 51 – tūtelės ilgis milimetrais. Panašiai su švedų šoviniu 6.5×55, kur kalibro vamzdis yra 6,5 mm pločio, o tūtelė – 55 mm ilgio.

Abiejose sistemose skiriasi tai, kaip matuojamas vamzdžio vidinis skersmuo. Europoje matuojamas atstumas sekliausioje vamzdžio vietoje, pavyzdžiui, .303 British iš tiesų naudoja 0,311 colio kulkas (atitinkamai 7,70 ir 7,90 mm), o iš Amerikos atėjęs .308 Winchester matuojamas giliausioje graižtvos vietoje (nemaišyti su 7.62×51mm NATO), nes 0,308 colio yra 7,82 mm.

Kad geriau suprastumėte, apie ką kalbama, siūlome palyginti kalibrų pavadinimus ir coliais, ir milimetrais. Abi sistemas galima naudoti lygiagrečiai, ir nebus negerai parduotuvėje, pavyzdžiui, prašyti ne .22 LR, o 5.6×15R, nors tada pardavėjas turės šiek tiek pagalvoti, kad suprastų, apie ką kalbate.

Kalibrai coliais ir metrine sistema

Lygiavamzdžių kalibrai

Lygiavamzdžių kalibrų pavadinimai turi mažai ryšio su vamzdžio skersmeniu. Istoriškai jie reiškia tai, kiek rutulio formos šratų, kurių skersmuo lygus vidiniam vamzdžio skersmeniui, galima pagaminti iš vieno svaro švino. Vienas svaras – 0,453592 kg. Taigi 12-ojo kalibro lygiavamzdžiui iš beveik puskilogramio švino galima padaryti dvylika šautuvo vamzdžio skersmens šratelių.

Iš to ir kilo atžagarias lygiavamzdžio kalibro matavimas, t. y. 20-ojo kalibro vamzdžio skersmuo yra mažesnis nei 10-ojo. Išeina, kad 16-ojo kalibro lygiavamzdis yra mažesnis nei 4-ojo kalibro ginklas, nors pastarasis iš tiesų prilygsta gerai patrankai.

Susiję straipsniai

Ginklų ir kalibrų istorija yra turtinga ir įdomi, ir kasdien kalbėdami apie tą patį .30-06 Springfield nė nepagalvojame apie jo istoriją. Ir nors gaminant įvairių firmų ginklus naudojami populiariausi pasaulio kalibrai, pradinis jų pavadinimas vis dėlto išliko.

Kaip pasirinkti kalibrą?

Pokalbiai apie medžioklę #37. Naujienos parduotuvėje medeine.lt

Naujasis žurnalo priedas jau prekyboje!

LA.lv
Prašome komentuoti mandagiai, nekurstyti neapykantos ir apsieiti be keiksmažodžių.