Patirtis

Jei klubas neatliko gyvūnų apskaitos, ar gali prarasti medžioklės plotų naudotojo teises?0

Nuotrauka: Zdenek Machacek, unsplash.com

Stambiųjų plėšrūnų apskaita yra svarbi užduotis medžiotojams ne tik Lietuvos, bet ir visos Europos mastu.

Medžiojamųjų gyvūnų apskaitą pagal pėdsakus sniege reikia vykdyti kasmet. Tai svarbu vertinant gyvūnų populiacijos būklę ir nustatant sumedžiojimo limitus. Saugomų rūšių apskaita pagal pėdsakus sniege leidžia daryti išvadas, ar šių gyvūnų išlikimui mūsų valstybėje nėra grėsmės, ar populiacija didėja, gal mažėja. Galima daryti išvadas pagal rajonus. Pėdsakų apskaita yra vienas svarbiausių medžiotojų darbų, nes turi įtakos nustatant gyvūnų sumedžiojimo limitus, vystant medžioklės ūkį ir, žinoma, grindžiant medžiotojų vaidmens svarbą.

Šiais metais Aplinkos ministerijos portale am.lrv.lt keletą kartų buvo publikuoti priminimai apie būtinybę vykdyti apskaitą pagal pėdsakus sniege. Deja, padėtis su šių duomenų pateikimu kasmet blogėja. Kartu auga ir medžiotojų nuogąstavimai dėl pasekmių ir kyla klausimų – ar ataskaitų nepateikimas gali turėti įtakos atsakingų įstaigų sprendimams dėl leidimų konkretiems medžiotojų klubams toliau naudoti medžioklės plotus?

Aplinkos ministerijos Strateginės komunikacijos skyriaus vedėja Loreta Pilkienė primena, kad, vadovaujantis Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių 421 punkto nuostatomis, medžioklės plotų naudotojai privalo vieną kartą per medžioklės sezoną atlikti medžiojamųjų gyvūnų apskaitą pagal pėdsakus sniege pagal Medžioklės taisyklių 5 priede nurodytą metodiką.

Atkreiptinas dėmesys, kad Medžioklės įstatyme nustatyta pareiga medžioklės plotų naudotojui Medžioklės taisyklėse nustatyta tvarka vykdyti medžiojamųjų gyvūnų išteklių tyrimo darbus. Atsakomybė už šio reikalavimo nesilaikymą (kaip ir už kitų Medžioklės taisyklėse ar kituose medžioklę reglamentuojančiuose teisės aktuose) nustatyta Administracinių nusižengimų kodekso 290 straipsnyje.

Yra buvęs ne vienas atvejis, kai medžioklės plotų vieneto naudotojas buvo patrauktas administracinėn atsakomybėn dėl neatliktos apskaitos. Už minėtą pažeidimą taikoma atsakomybė numatyta Administracinių nusižengimų kodekso 290 straipsnio pirmoje dalyje, už jį gresia įspėjimas arba bauda nuo 30 iki 90 eurų.

Leidimo naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius medžioklės plotų vienete išdavimo, pratęsimo ar panaikinimo pagrindai nustatyti Medžioklės įstatyme. Čia numatyta, kad šis leidimas pratęsiamas pasibaigus leidimo laikotarpiui, kuriam jis buvo išduotas, jeigu šio leidimo gavėjas tinkamai vykdė visas jame nustatytas sąlygas ir pasibaigus šio leidimo galiojimui per du mėnesius pateikė prašymą pratęsti jo galiojimo laiką.

Leidimas panaikinamas, jei leidimo turėtojas nesilaikė medžioklę reglamentuojančių įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų, šiurkščiai arba sistemingai juos pažeidė. Darytina išvada, kad šis pažeidimas nėra šiurkštus ir dėl tokio pažeidimo leidimas nebūtų naikinamas ar nepratęsiamas.

Į klausimą, kokia yra Aplinkos apsaugos departamento ir Aplinkos ministerijos nuomonė apie medžiotojų organizacijų siūlymą atsisakyti plėšrūnų apskaitos pagal pėdsakus sniege, Strateginės komunikacijos skyriaus vedėja atsakė: „Medžiojamųjų gyvūnų apskaitos pagal pėdsakus sniege tikslas – nustatyti kanopinių žvėrių ir didžiųjų plėšrūnų paplitimą, taip pat jų santykinę gausą, įvertintą kaip pėdsakų dažnumo indeksas, šalyje ir atskiruose jos regionuose. Gyvūnai, kurių pėdsakai registruojami apskaitos metu: vilkas, lūšis, paprastasis šakalas, rudasis lokys, šernas, stirna, taurusis elnias, danielius, briedis, stumbras. Kaip jau minėta, Medžioklės įstatyme nustatyta pareiga medžioklės plotų naudotojui vykdyti medžiojamųjų gyvūnų išteklių tyrimo darbus Medžioklės taisyklėse nustatyta tvarka.“

L. Pilkienė patvirtino, kad medžiotojus vienijančių organizacijų pateiktas siūlymas yra gautas ir ministerija nagrinėja jį bei argumentus atsisakyti šios apskaitos vykdymo.

Susiję straipsniai

Priminsime, kad Lietuvos medžiotojų sąjunga Gamta ir Sūduvos medžiotojų sąjunga metų pradžioje pateikė siūlymą atsisakyti stambiųjų plėšrūnų apskaitos pagal pėdsakus sniege. Daugiau apie tai skaitykite žurnalo kovo numeryje ir mūsų portale Medzioklezurnalas.lt.

Norite nusipirkti žurnalą internetu arba jį užsiprenumeruoti?

LA.lv
Prašome komentuoti mandagiai, nekurstyti neapykantos ir apsieiti be keiksmažodžių.