Patirtis

Ir karantino metu aplinkosaugininkai į incidentus reaguos nedelsdami0

Nuotrauka: iš archyvo

Kaip pranešė Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos (AAD), ir karantino laikotarpiu, kuris šalyje paskelbtas nuo kovo 16 d. iki 30 d., aplinkosaugos pareigūnai į incidentus ir avarijas reaguos nedelsdami. Tačiau planiniai įmonių, patalpų patikrinimai nukeliami, jie bus atliekami pasibaigus karantinui.

Karantino metu gyvosios gamtos inspekcijų pareigūnai, atsižvelgdami į Aplinkos ministerijos rekomendacijas, ir toliau nustatyta tvarka kontroliuos, kaip laikomasi medžioklės ir žvejybos reikalavimų.

AAD daug dėmesio skiria, kad būtų užkertamas kelias galimiems pažeidimams, susijusiems ne tik su gyvūnijos išteklių naudojimu, bet ir su nuotekų išleidimu, atliekų tvarkymu ir kt.

Karantino laikotarpiu AAD korespondenciją priima tik paštu arba elektroniniu paštu info@aad.am.lt, o konsultacijas teikia tik elektroniniu paštu konsultacijos@aad.am.lt. Ir anoniminiai skundai, ir elektroniniu būdu atsiųsti, bet nepasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu skundai, kuriuos tiriant būtina atlikti patikrinimą vietose, nebus nagrinėjami.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija

LA.lv
Prašome komentuoti mandagiai, nekurstyti neapykantos ir apsieiti be keiksmažodžių.