Patirtis

Ignaliniečiai ėmėsi spręsti vilkų problemą. Kaip? Apie tai rašo Agrobite.lt0

Nuotrauka: iš archuvo

Daug kraujo pralieta sprendžiant vilkų ir ūkinių gyvūnų bei naminių padarėlių egzistencijos klausimą. Ignalina pernai stipriai nukraujavo. Per vasarą Kazitiškio seniūnijoje vėl buvo pjaunami šunys kiemuose, o Mielagėnų seniūnijoje vienos sodybos kieme išpjautas pulkelis avių. Žmonės niekur nebesijaučia saugiai. Na, kai vilkų šeimų skaičius net ir juos medžiojant iš skaičiuojamų 63 išaugo iki 87, akivaizdu, kad situacija nėra normali. Šiais metais Aplinkos ministerija leido ir buvo patvirtintas 282 vaikų sumedžiojimo limitas. Nuo spalio 15 d. ignaliniečiai sumedžiojo 2.

Atsižvelgus į vilkų populiacijos būklės stebėsenos duomenis, rūšies apsaugos poreikius ir moksliniais tyrimais apskaičiuotą vilkų šeimų skaičių, Aplinkos ministerija pasiūlė nustatyti 282 vilkų sumedžiojimo limitą. Siekiant, kad vilkai būtų medžiojami atitinkamai jų natūraliai gausai, limitas neskirstytas rajonais. Pagal Medžioklės taisykles, vilkų sumedžiojimo limitą patvirtino aplinkos ministras, remdamasis Vilko apsaugos plane nustatytais būdais, kad būtų užtikrinta palanki vilko rūšies apsaugos būklė.

Rengiant projektą, iš esmės remtasi 2021–2022 m. sumedžiotų vilkų genetiniais ir produktyvumo tyrimais, kuriuos atliko Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos mokslininkai. Vilko apsaugos planas įpareigoja nustatant sumedžiojimo limitą įvertinti besiveisiančių vilkų šeimų skaičių. Minėti tyrimai rodo, kad Lietuvos teritorijoje gyvena ne mažiau kaip 87 vilkų šeimos. Šiemet populiacija paaugo ne vaikiškai – net 40 proc.

Vilko apsaugos planas numato, kad šalyje palaikoma 32–62 šeimų populiacija. Jei vilkų yra daugiau kaip 62 šeimos, limitas nustatomas lygus numatomam metiniam prieaugiui (šeimų skaičius dauginamas iš 3.25 – vidutinio vilkų jauniklių skaičiaus vadoje rudenį, įvertinant natūralų mirtingumą) arba didesnis.

Susiję straipsniai

Didesnis, nei numatomas metinis vilkų prieaugis, limitas nustatomas tik tariantis su nepriklausomomis mokslo ir kitomis suinteresuotomis institucijomis, ar siūlomas nustatyti limitas nesutrukdys pasiekti vilkų populiacijos apsaugos ir valdymo ilgalaikio tikslo – palaikyti palankią apsaugos būklę.

Skaitykite toliau agrobite.lt

Naujas žurnalo „Medžioklė“ numeris jau išėjo!

LA.lv
Prašome komentuoti mandagiai, nekurstyti neapykantos ir apsieiti be keiksmažodžių.