Patirtis

Europos žemdirbiai, žemės savininkai ir medžiotojai publikavo bendrą pranešimą apie konfliktus su stambiaisiais plėšrūnais0

Nuotrauka: iš archyvo

Europos medžioklės ir laukinės faunos apsaugos asociacijų federacija (FACE) kartu su žemdirbių susivienijimu Copa-Cogeca, Europos jaunųjų ūkininkų taryba (CEJA) ir Europos žemės savininkų organizacija (ELO) pateikė bendrą pranešimą apie Europoje padažnėjusius stambiųjų plėšrūnų sukeltus konfliktus ir iškėlė esminius kiekvieno sektoriaus klausimus. Pranešime įstatymų leidėjai kviečiami skirti didesnį dėmesį stambiųjų plėšrūnų politikai Europoje.

Žmonių konfliktų su stambiaisiais plėšrūnais būna įvairių, tačiau į žmonių nuomonę neatsižvelgiama rengiant teisės aktus. Stambiųjų plėšrūnų populiacija didėja ir daro didelę įtaką medžiojamųjų gyvūnų populiacijoms. Vilkai nugalabija ir daug medžioklinių šunų.

Dažnai girdimi raginimai plėsti stambiųjų plėšrūnų apsaugą, o įstatymų leidėjai nėra aiškiai apibūdinę tokios apsaugos tikslų. Ignoruojami kaimiškųjų vietovių gyventojų reikalavimai, nors visuomenės pakantumas stambiesiems plėšrūnams jau pasiekė ribą. Vis daugiau žmonių Europoje pradeda prieštarauti dabartinei įstatymų leidėjų politikai stambiųjų plėšrūnų apsaugos srityje.

Ilgalaikei stambiųjų plėšrūnų apsaugai Europoje užtikrinti būtina aktyvus ir lankstus jų populiacijų reguliavimas, kuris pagerintų sugyvenimo su šiais gyvūnais galimybes.

Susiję straipsniai

FACE prezidentas Torbjörnas Larssonas pabrėžė, kad šis pranešimas pabrėžia FACE poziciją Buveinių direktyvos atžvilgiu, kreipia dėmesį į stambiųjų plėšrūnų apsaugos sąvokų aiškinimą. Apsaugos priemonių taikymas įvairioms rūšims turi būti lankstus, ypač ten, kur šių rūšių populiacijos auga. Kalbėti reikia apie Buveinių direktyvos išimtis, o jas numato Direktyvos 19 straipsnis. Taigi, kalbama apie esamų Direktyvos normų taikymą, o ne pačios Direktyvos keitimą.

Pasakoja liudytojai. Kauno priemiestyje nufilmuotas vilkas!

Norite nusipirkti žurnalą internetu arba jį užsiprenumeruoti?

LA.lv