Patirtis

Draudžiama išvežti šernienos mėsą ir trofėjus0

Nuorauka: Iš archyvo

Šiais metais įsigaliojo įsakymo Dėl afrikinio kiaulių maro valdymo, kuriuo nustatomi šernienos, jos gaminių, šalutinių medžioklės produktų, įskaitant trofėjus, eksporto iš afrikinio kiaulių maro (AKM) paveiktų teritorijų apribojimai, pataisos.

Žurnalas sulaukė nerimo kupinų laiškų iš medžiotojų organizacijų, kuriuose buvo išreikštas susirūpinimas dėl galimybės gabenti medžioklės laimikį ir sumedžiotų žvėrių trofėjus, nes, kaip žinoma, į Lietuvą taip pat atvyksta gana daug svečių medžiotojų, o šerno iltys yra vieni mėgstamiausių trofėjų šalyje. Neretai medžiotojai nori pasilikti ir sumedžioto žvėries kailį, atiduodami jį perdirbti. Akivaizdu, kad informacija apie šiuos pakeitimus sukėlė susirūpinimą.

Susisiekęs su valstybės institucijomis žurnalas išsiaiškino, kad draudimas eksportuoti šernus ir jų mėsą, iš šernų susidariusius šalutinius gyvūninius produktus (ŠGP) ir šernų trofėjus iš padidintos rizikos ir užkrėstų teritorijų buvo patvirtintas jau 2016-08-31 (2.5, 2.6 papunkčiai). O nuo šių metų vasario 15 d. buvo paskelbtas 2016 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. B1-265 Dėl afrikinio kiaulių maro valdymo tvarkos pakeitimas, kuriuo remiantis uždrausta eksportuoti (TIK) šernus iš Lietuvos į Europos Sąjungos ir trečiąsias šalis dėl AKM plitimo stabdymo.

Nuotrauka: Iš archyvo

Pagal šį tvarkos pakeitimą, leidžiama eksportuoti šernų mėsą, iš šernų susidariusius šalutinius gyvūninius produktus (ŠGP) ir šernų trofėjus laikantis teisės aktų nustatytų reikalavimų.

Įsakymo Dėl afrikinio kiaulių maro valdymo 2.1 papunktyje pasakyta: Lietuvos Respublikos teritorijose, nenurodytose Įgyvendinimo reglamento (ES) 2023/594 I priede (toliau – AKM neužkrėsta Lietuvos teritorija), sumedžiotų šernų mėsa ir iš jos pagaminti pusgaminiai ir gaminiai bei iš šių šernų susidarę šalutiniai gyvūniniai produktai (toliau – ŠGP), įskaitant šernų trofėjus, gali būti išvežami į ES valstybes nares, trečiąsias šalis ir vežami visoje Lietuvos teritorijoje, laikantis nurodytų produktų vežimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų.

Daugiau informacijos apie AKM paplitimą ir ribojimų zonas galima sužinoti susisiekus su Maisto ir veterinarijos tarnyba, taip pat internetu Vmvt.lt.

Susiję straipsniai

Naujasis priedas. Medžioklės ginklai ir šaudymas

LA.lv