Šunys

Briuselyje svarstoma kaip užtikrinti veisiamų, parduodamų bei globojamų šunų, kačių gerovę ir atsekamumą visoje ES  0

Nuotrauka; iš archyvo

Informacijos šaltini: Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

Europos Komisija (EK) siūlo keisti Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą dėl šunų ir kačių gerovės bei atsekamumo. Pakeitimais siekiama užtikrinti minimalius, visoje Europos Sąjungoje bendrus, gyvūnų gerovės standartus – gyvūnus augintinius veisiant, laikant ar prekiaujant. Taip pat pokyčiai turėtų užtikrinti geresnį atsekamumą, įskaitant ir prekybą jais internetinėje erdvėje. Reglamento pakeitimai taip pat įpareigotų šalis nares skatinti gyvūnų globėjų kompetencijas, papildyti šunų ir kačių importo į Europos Sąjungą (ES) taisykles.

Nauji gerovės reikalavimai bus taikomi veisimo vietoms, prekiautojų gyvūnais augintiniais patalpoms, gyvūnų globos namams. Reglamento projektas taip pat apims šunų ir kačių už atlygį arba nemokamai siūlomų rinkoje, ženklinimą ir registravimą.

“Siekiant suvienodinti visose ES šalyse esamas gyvūnų augintinių identifikavimo ir registravimo sistemas ir gerinti gyvūnų augintinių atsekamumą siūloma pradėti ženklinti gyvūnus augintinius su mikroschemomis, kuriose butų užkoduotas ir šalies, kurioje gyvūnas augintinis buvo identifikuotas ir registruotas, ISO kodas. Kaip pavyzdžiui Lietuvoje naudojamų mikroschemų pirmieji trys skaičiai parodo mikroschemos gamintojo kodą, o valstybės kodo neprivaloma nurodyti. Idėja tikrai gera, tačiau pasiūlėme sukurti vieningą gyvūnų augintojų paieškos sistemą, kad būtų užtikrinta galimybė visų ES gyvūnų augintinių mikroschemų duomenis rasti vienoje bendroje duomenų bazėje. Tokiu atveju gyvūno duomenų ieškojimas būtų tikrai sklandesnis ir greitesnis, nes šiuo metu, norint patikrinti iš kur gyvūnas keliauja ir ar kelionės dokumentų duomenys nėra suklastoti, tikrinti reikia atskiras, šalių naudojamas duomenų bazes. Šiuo metu vieningos visai ES duomenų bazės neturime,” – pasakojo Lietuvos Respublikos Vyriausiasis veterinaras Vaidotas Kiudulas.

Jeigu šis EK sprendimas dėl gyvūnų ženklinimo mikroschemomis su šalies kodo informacija bus priimtas, svarbu paminėti, kad tie gyvūnai, kurie buvo suženklinti iki reglamento įsigaliojimo – jų perženklinti nereikės, jie galės sau keliauti po ES su mikroschema be šalies kodo.

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl šunų ir kačių gerovės ir jų atsekamumo turės įtakos esamam teisiniam reguliavimui Lietuvoje. Nepaisant to, kad kai kurie Reglamento projekto reikalavimai yra griežtesni nei šiuo metu galiojančiuose nacionaliniuose teisės aktuose, tikimasi, kad Reglamento projekto pasekmės socialinei aplinkai bus geresnis visuomenės įvertinimas.

Reglamento projektas yra pateiktas viešai, taip pat ir lietuvių kalba, su juo galima susipažinti čia.

Įsigykite naujausią žurnalo numerį internetu!

Susiję straipsniai

Naujasis priedas. Medžioklės ginklai ir šaudymas

LA.lv