Patirtis

Apsaugai nuo vilkų – 752,5 tūkst. Eurų0

Nuotrauka: Federico di Dio, unsplash.com

Šaltinis: Ūkininko patarėjas

Iki 2022 m. gegužės 31 d. paraiškas Nacionalinei mokėjimo agentūrai (NMA) galėjo teikti ūkininkai, ketinantys įsigyti priemonių, galinčių padėti apsaugoti ūkinius gyvūnus nuo juos puolančių vilkų.

Per 2 paraiškų surinkimo mėnesius (balandžio 1 d. – gegužės 31 d.) pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Prevencinių priemonių taikymas prieš vilkų ūkiniams gyvūnams daromą žalą“ gautos 65 paraiškos. Bendra jose prašoma paramos suma sudaro beveik 294,5 tūkst. Eur (vienam paramos gavėjui galima skirti iki 5 tūkst. Eur paramos). Šiam paraiškų rinkimo laikotarpiui skirta 750 521 Eur paramos lėšų.

Nuotrauka: Reda Vaitonienė

Kadangi paraiškose prašoma paramos suma neviršija šiam paraiškų rinkimo etapui skirtos paramos sumos, vadovaujantis priemonės įgyvendinimo taisyklėmis, bus atliekamas šių paraiškų tinkamumo vertinimas. Prioritetinis paraiškų vertinimas jas reitinguojant nebus atliekamas ir paraiškų prioritetinė eilė nebus sudaroma.

Susiję straipsniai

Tinkamumo vertinimo metu bus nustatyta, ar pareiškėjas atitinka įgyvendinimo taisyklėse nustatytus reikalavimus gauti paramą, ar prisiima visus įgyvendinimo taisyklėse nustatytus įsipareigojimus bei ar visos numatytos išlaidos yra tinkamos finansuoti, būtinos projektui įgyvendinti. Vertinant projektų tinkamumą gauti paramą, pareiškėjo pateikta informacija bus patikrinta duomenų bazėse ir viešuosiuose registruose. Paraiškų tinkamumo vertinimas turės būti atliktas per 3 mėnesius – iki rugpjūčio 31 d.

Naujasis žurnalo priedas jau prekyboje!

LA.lv
Prašome komentuoti mandagiai, nekurstyti neapykantos ir apsieiti be keiksmažodžių.