Patirtis

Aplinkos ministerija prašo padidinti elninių limitą0

Nuotrauka: Kataryna Šterna

Visų elninių rūšių populiacijos Lietuvoje gerokai pagausėjo. Tai rodo medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudotojų 2018 metais atlikta gyvūnų apskaita ir tais pačiais metais apskaičiuota miškui padarytos žalos apimtis. Aplinkos ministerijos duomenimis, 2018 metais medžiojamieji žvėrys pažeidė 2304 ha miško, o daugiausia žalos padarė būtent elniniai (2261 ha). 2019 metų duomenys vis dar nagrinėjami.

Ministerijos nuomone, žalos apimtis galėtų būti daug didesnė, nes ne visada girininkijų darbuotojai informaciją apie žvėrių padarytą žalą užregistruoja Valstybinės miškų tarnybos (VMT) sukurtame Abiotinių veiksnių, ligų, vabzdžių ir gyvūnų padarytų pažeidimų miškui registracijos elektroniniame žurnale.

VMT nuomone, dėl žvėrių vis daromos žalos privačių miškų savininkai jau praktiškai liovėsi miškus atauginti pušimis. Prevencinės miško želdinių apsaugos priemonės (tvoros, repelentai) Valstybinių miškų urėdijai kasmet kainuoja apie 2 mln. eurų. Tokia elninių žvėrių gausa pamažu tampa aplinkosaugos problema.

Savivaldybių medžiojamųjų gyvūnų sumedžiojimo limitų nustatymo komisijos sprendimą dėl sumedžiojimo limito turi priimti iki balandžio 15 d. Svarstydamos limitą komisijos turi atsižvelgti ne tik į medžioklės plotų naudotojų siūlymus ir praeitą sezoną sumedžiotų gyvūnų skaičių, bet ir į Valstybinių miškų urėdijos pateiktą informaciją apie gyvūnų padarytą žalą miško plotuose.

Aplinkos ministerija ragino Valstybinių miškų urėdiją užtikrinti, kad regioniniai padaliniai kruopščiai įvertintų elninių žvėrių miško želdiniams, žėliniams ir kitiems medynams daromą neigiamą poveikį ir jo pokytį, o išvadas pateiktų Medžiojamųjų gyvūnų sumedžiojimo limitų nustatymo komisijoms.

Aplinkos apsaugos departamentui ministerija pavedė priminti savivaldybių komisijų vadovams ir nariams, kad būtina atsakingai įvertinti elninių žvėrių populiacijų tendencijas, medžiojamųjų gyvūnų padarytą žalą ir būsimą medžioklės sezoną padidinti elninių žvėrių sumedžiojimo limitus, kad ilgalaikėje perspektyvoje būtų suvaldyta pernelyg išaugusi šių žvėrių daroma žala žemės ir miškų ūkiui.

Ministerija laišką išsiuntė Aplinkos apsaugos departamentui ir Valstybinių miškų urėdijai, kopijas gavo ir socialiniai partneriai: Lietuvos miško ir žemės savininkų asociacija, Privačių miškų savininkų asociacija, Lietuvos ūkininkų sąjunga, Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugija, Lietuvos medžiotojų sąjunga Gamta, Sūduvos medžiotojų sąjunga, Lietuvos medžiotojų draugija ir Ginklų pirklių asociacija.

Video: Darius Babelis

Žurnalas Medžioklė. Prenumeruok Lietuvos pašte arba ieškok spaudos prekybos vietose.

LA.lv
Prašome komentuoti mandagiai, nekurstyti neapykantos ir apsieiti be keiksmažodžių.