Patirtis

Aplinkos apsaugos agentūra ignoruoja Plungės rajono savivaldybės pagalbos šauksmus!0

Nuotrauka: Pikist.com

Pastaraisiais metais Plungės rajono savivaldybės teritorijoje išplitus vilkų populiacijai, išaugo jų daroma žala ūkininkams, žinoma, ir pavojus gyventojams. Reaguodamas į vilkų keliamą grėsmę ir tai, kad Aplinkos apsaugos agentūra (AAA) neduoda leidimo juos medžioti, Plungės rajono savivaldybės meras Audrius Klišonis kreipėsi į aplinkos ministrą Simoną Gentvilą!

DĖL VILKŲ DAROMOS ŽALOS

Informuojame, kad Plungės rajono savivaldybės administracija nuolatos gauna skundus iš ūkininkų ir vietos gyventojų dėl vilkų daromos žalos ir keliamos grėsmės. Vilkai drąsiai eina į gyventojų kiemus ir pjauna ūkinius gyvūnus bei gąsdina gyventojus.

Pažymime, kad per 2023 m. laikotarpį Plungės rajono savivaldybės teritorijoje (įskaitant Žemaitijos nacionalinį parką) iš viso užpultas ir papjautas 101 ūkinis gyvūnas (90 avių, 1 ožka, 10 veršelių).

Vilko (Canis lupus) apsaugos plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. D1-699 „Dėl vilko (Canis lupus) apsaugos plano patvirtinimo“ (suvestinė redakcija nuo 2019-01-10) (toliau – Vilko apsaugos planas) 35 punkte nustatyta, kad Nacionaliniuose parkuose, telmologiniuose, ornitologiniuose ir botaniniuose-zoologiniuose draustiniuose, Žuvinto biosferos rezervate vilkai gali būti paimti (sumedžioti) iš jų buveinių tik gavus leidimą Saugomų rūšių naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-622 „Dėl Saugomų rūšių naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas), nustatyta tvarka.

Vadovaujantis Tvarkos aprašo 9 ir 141 punktais, Plungės rajono savivaldybės administracija 2023 m. gruodžio 20 d. raštu AS-7483 „Dėl leidimo išdavimo paimti (sumedžioti) iš gamtos vilkus“ kreipėsi į Aplinkos apsaugos agentūrą dėl leidimo išdavimo paimti (sumedžioti) iš gamtos vilkus Žemaitijos nacionalinio parko teritorijoje. Aplinkos apsaugos agentūra 2024 m. sausio 9 d. raštu Nr. (26)-A4E-228 atsiuntė priimtą sprendimą (pridedama) neišduoti leidimo naudoti saugomas rūšis.

Nepriklausomai nuo to, kad šiuo metu vilkų medžioklės sezonas dar nepasibaigęs ir vilkų sumedžiojimo limitas dar nepasiektas, vadovaujantis Vilko apsaugos plano 35 punktu, vilkus sumedžioti Žemaitijos nacionaliniame parke negalime, neturint Aplinkos apsaugos agentūros leidimo.

Atsižvelgiant į tai kas išdėstyta, prašome įvertinti ar Aplinkos apsaugos agentūra pagrįstai priėmė sprendimą neišduoti leidimo paimti (sumedžioti) Žemaitijos nacionaliniame parke grėsmę gyventojams keliančius vilkus.
Plungės rajono savivaldybės meras Audrius Klišonis“

Plungės rajono savivaldybės informacija

Iš archyvo. Probleminių vilkų medžioklė ir sezono ankstinimas. Pokalbiai apie medžioklę #44

Įsigykite naujausią žurnalo numerį internetu!

Susiję straipsniai

Naujasis priedas. Medžioklės ginklai ir šaudymas

LA.lv