Patirtis

Apgintos medžiotojų teisės0


Raimondas Ribačiauskas, LMS Gamta prezidentas
Raimondas Ribačiauskas, LMS Gamta prezidentas
Nuotrauka: is archyvo

Aplinkos apsaugos departamentui atsisakius įtraukti medžiotojų klubus ir būrelius vienijančių organizacijų atstovus į Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos teisės medžioti suteikimo ir panaikinimo komisijas ir taip pažeidus Medžioklės įstatyme nurodytas medžiotojų teises, Lietuvos medžiotojų sąjunga “Gamta” kartu su Sūduvos medžiotojų sąjunga siekdamos apginti visų Lietuvos medžiotojų (ne tik šių sąjungų) teises kreipėsi į Lietuvos administracinių ginčų komisiją, kuri 2022-01-17 priėmė sprendimą įpareigojantį Aplinkos apsaugos departamentą į minėtas komisijas įtraukti medžiotojų atstovus.

Tačiau Aplinkos apsaugos departamentui nesutikus su priimtu sprendimu, jis sprendimą apskundė Vilniaus apygardos administraciniam teismui. Džiugu, kad Vilniaus apygardos administracinis teismas išnagrinėjęs skundą apgynė medžiotojų teises ir 2022-12-22 priėmė sprendimą paliekant galioti Lietuvos administracinių ginčų komisijos priimtą sprendimą įpareigojantį Aplinkos apsaugos departamentą įtraukti medžiotojų klubus ir būrelius vienijančių organizacijų atstovus į Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos teisės medžioti suteikimo ir panaikinimo komisijas.

Mane jau seniai stebina valdininkų savitas įstatyminės bazės interpretavimas, ypač jų tariami tokie žodžiai, kam jums to reikia, mes nekomentuojam, mūsų veiksmus (raštus ar sprendimus) galite skūsti teismui įstatymų nustatyta tvarka. Še tau brol ir devyntinės – viskas per teismą. Gaila , tačiau bendrą kalbą sprendžiant medžiotojų interesus randa tik Lietuvos medžiotojų sąjunga “Gamta” , Sūduvos medžiotojų sąjunga ir Lietuvos medžiotojų draugija.

Susiję straipsniai

Šias organizacijas sieja bendri tikslai, vienodas demokratijos ir žmogaus teisių supratimas, abipusė pagarba. Kartais gražiai atrodantys ir gaunantys didesnius negu ministrai atlyginimus asmenys, siekdami parodyti savo svarbą, akivaizdžiai vienas medžiotojų bendruomenes žemina kitų atžvilgiu. Buvau nustebintas išklausęs LMŽD direktoriaus Laimono kalėdinę kalbą. Lai dievas jam atleidžia. Žmonės ne akli, jie atsirenka, o mes toliau tyliai dirbsim.

Teismo sprendimas

Raimondas Ribačiauskas, LMZ Gamta prezidentas

PRENUMERUOKITE Žurnalą kovo 1 d. iki 2023 metų pabaigos!

LA.lv
Prašome komentuoti mandagiai, nekurstyti neapykantos ir apsieiti be keiksmažodžių.