Patirtis

VSTT jau skelbia 2023 metų vilkų populiacijos tyrimo duomenis0

Nuotrauka: unsplash.com

Praėjusį medžioklės sezoną Lietuvoje buvo sumedžioti 282 vilkai. Iš visų gyvūnų mokslininkai ištyrė 271. Ir dabar Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba (VSTT) jau skelbia 2023 metų vilkų populiacijos tyrimo duomenis.

Tyrimas atskleidė įdomias tendencijas ir naujų veiksnių, tokių kaip nacionalinių sienų išplėtimas, poveikį vilkų populiacijai.

Stebint genetinės įvairovės rodiklių kaitą 2018-2022 m., ryškėja nežymi stebimo ir lauktino heterozigotiškumo mažėjimo
tendencija, kuri gali būti dėl (a) migracijos barjerų, tokių kaip tvora su Baltarusija ir/ar (b) dėl didesnių į sumedžiojimą patenkančių šeimų, kadangi tėvystės ryšių analizė atskleidė, jog didinant sumedžiojimo limitus, sumedžiojamų šeimų skaičius mažėja, o šeimos dydis didėja, tuo būdu giminingi individai mažina populiacijos alelinės įvairovės vidurkius.

Pagal DNR tyrimais gautus retų alelių ir aukšto heterozigotiškumo geografinio pasiskirstymo duomenis, lyginant su praeitų metų sumedžiojimo populiacijomis, 2022–2023 m. medžioklės sezono sumedžiojimo populiacijoje matyti genų srauto
krypčių pokyčiai: silpnesnis genų srautas iš šiaurės rytų ir stipresnis iš pietų, šalies viduje genų srautas yra pasiskirstęs tolygiai be reikšmingų geografinių dėsningumų.

Ir pagrindinė sumedžiotų vilkų audinių tyrimų ataskaitos santrauka: “Genetinių ir amžiau tyrimų pagrindu buvo nustatyta, kad sumedžioti jaunikliai (amžius iki 1 metų) dalijasi į 64 artimais giminystės ryšiais nesusijusias grupes (šeimas). Genetinių ir gimdų tyrimų pagrindu nustatytos 4 sumedžiotiems jaunikliams negiminingos patelės, kurios 2022 m. pavasarį turėjo jauniklių vadą. Vadovaujantis 2023 m. žiemos apskaitų pagal pėdsakus sniege medžiaga ir pranešimų apie vilkų buvimo (įvykusio laikotarpyje nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. iki 2023 m. rugpjūčio 31 d.) registravimus visus metus (VSTT Biologinės įvairovės duomenų bazėje) pagrindu bei atsižvelgiant į biologiškai galimus šeimų teritorijų nutolimus buvo suskaičiuota atitinkamai dar 14 ir 9 atskiros vilkų šeimos. Apibendrinus rezultatus gauta, kad Lietuvos teritorijoje gyveno ne mažiau kaip 91 vilkų šeima.”

VILKŲ TYRIMŲ 2023 M. galutinės ataskaitos projektss čia

Naująjį žurnalo numerį jau galima įsigyti spaudos vietose ir internete!

Susiję straipsniai

Prenumeruokite žurnalą tiesiogiai internetu!

LA.lv