Medžioklės reikmenys

Tiesa apie medžioklę su lanku0


Dokumente nurodoma, jog pakeitimai įsigalioja nuo 2022 metų balandžio. Lanką medžioklėje naudoti buvo leidžiama iki 2004 metų, vėliau uždrausta.
Dokumente nurodoma, jog pakeitimai įsigalioja nuo 2022 metų balandžio. Lanką medžioklėje naudoti buvo leidžiama iki 2004 metų, vėliau uždrausta.
Nuotrauka: Nerijus Rupciauskas

Šaltinis: Strele TV Youtube kanalas

Pateiktos informacijos nuorodos:
FACE – Europos Sąjungos medžioklės ir laukinės faunos apsaugos asociacijų federacija https://www.face.eu/about-face/
CIC -Tarptautinė medžioklės ir medžiojamųjų gyvūnų apsaugos taryba http://www.cic-wildlife.org/who-we-are/
EBF- Europos medžioklės su lanku federacija https://europeanbowhunting.org/
Danijos vyriausybės 1999-2007 metų studija apie medžioklę su lanku – https://europeanbowhunting.org/danish…
Mokslinė studija apie strėlės su medžioklinių antgalių efektivumą
https://drive.google.com/open?id=1SDs…
Europos medžioklės ir biologinės įvairovės chartija
https://www.face.eu/sites/default/fil…
TARYBOS DIREKTYVA 92/43/EEB1992 m. gegužės 21 d.dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos
https://eur-lex.europa.eu/legal-conte…

Susiję straipsniai
LA.lv
Prašome komentuoti mandagiai, nekurstyti neapykantos ir apsieiti be keiksmažodžių.