Patirtis

Patvirtinti kanopinių žvėrių sumedžiojimo limitai pagal medžioklės plotų vienetus0

Nuotrauka: Diana Parkhouse, unsplash.com

Patvirtinti 2021–2022 m. medžioklės sezono limitai

Kviečiame susipažinti su limituojamų medžiojamųjų kanopinių žvėrių sumedžiojimo limitais kiekvienam medžioklės plotų naudotojui.

Įsakymas Dėl kanopinių žvėrių, kurių medžioklė limituojama, sumedžiojimo per 2021-2022 metų medžioklės sezoną limitų patvirtinimo

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 6 straipsnio 5 dalies 5 punktu, atsižvelgdamas į Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 258 „Dėl Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių patvirtinimo“, 42 punktą ir savivaldybių medžiojamųjų gyvūnų sumedžiojimo limitų nustatymo komisijų pateiktus suvestinius duomenis:

1. T v i r t i n u Kanopinių žvėrių, kurių medžioklė limituojama, sumedžiojimo per 2021–2022 metų medžioklės sezoną limitus (pridedama).

Susiję straipsniai

2. N u s t a t a u, kad nepaskirstytas tauriųjų elnių ir briedžių sumedžiojimo per 2021–2022 m. medžioklės sezoną limitas naudojamas Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 258 „Dėl Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių patvirtinimo“, 39 punkte nustatyta tvarka arba, kai, vadovaujantis Medžiojamųjų gyvūnų gausos reguliavimo teritorijose, kuriose medžioti draudžiama, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 513 „Dėl Medžiojamųjų gyvūnų gausos reguliavimo teritorijose, kuriose medžioti draudžiama, tvarkos patvirtinimo“, nustatyta tvarka reguliuojama tauriųjų elnių ar briedžių gausa teritorijose, kuriose medžioti draudžiama.

Aplinkos ministras Simonas Gentvilas

Žurnalas Medžioklė. Prenumeruok Lietuvos pašte arba ieškok spaudos prekybos vietose!

LA.lv