Medžioklės reikmenys

Pasaulio kalibrai. 270 WSM – padorus magnumas padoriam medžiotojui0

Plačiajame kalibrų pasaulyje pavyko rasti dar vieną įdomų sprendimą – .270 Winchester Short Magnum, arba 270 WSM. Tai palyginti trumpas šovinys, sukurtas pasiaurinus .300 WSM šovinio kaklelį. Šio kalibro pavadinimas, kaip nustatė JAV ginklų ir amunicijos gamintojų asociacija (SAAMI), yra 270 WSM be įprasto taško.

Sukūrus .300 WSM, dėl naujo tūtelės dizaino atrodė, kad šį šovinį bus galima panaudoti kitiems kalibrams kurti. 2002 metais Winchester į WSM šeimą įvedė dar du naujus šovinius: 7mm WSM ir 270 WSM. Šis naujas .270 šovinys buvo trečiasis, skirtas komerciniams tikslams, tačiau kompanija per 60 metų dar niekada nebuvo sukūrusi .270 kalibro šovinio.

Prenumeruokite žurnalą tiesiogiai internetu!

270 WSM yra patobulinta senesnio .270 Winchester versija, pasiekianti didesnį kulkos greitį su tokiu pačiu svoriu, taigi ir kulkos trajektorija yra plokštesnė, o energija didesnė. Kulka yra maždaug 76 m/s greitesnė nei jaunesnysis kalibro brolis .270 Winchester, bet pats šovinys yra trumpesnis, dėl to ir šautuvo lizdas yra trumpesnis, o pats ginklas kompaktiškesnis.

270 WSM yra vienintelis šovinys WSM šeimoje, pagerinęs balistinius duomenis ir pranokęs kitų šios grupės šovinių rodiklius. .300 WSM yra labai panašus į anksčiau sukurtą .300 Winchester Magnum, o 7mm WSM net šiek tiek atsilieka nuo populiariojo 7mm Remington Magnum. Štai .325 WSM yra vienintelis savo kategorijoje, bet šis 8 mm kalibras taip niekada ir neprigijo.

Panašiai kaip kiti WSM grupės kalibrai, 270 WSM subūrė nuolatinį sekėjų būrį dėl kelių priežasčių. Viena pagrindinių šių šovinių sėkmės priežasčių: palyginti su klasikiniais magnumo kalibrais, 270 WSM tinka mažesnis ir lengvesnis ginklas, nes šovinys iš esmės yra trumpesnis. 270 WSM rodikliai yra labai geri, prieinami gamyklinei amunicijai, kurios galima gana lengvai rasti parduotuvėse, o tai labai svarbus veiksnys.

WSM šeima susilaukė ir mažumėlę kritikos. Naudotojai pastebėjo, kad kartais tūtelę sunku išimti iš ginklo, o tai iki šiol buvo dizaino problema. Dar vienas skundas yra reguliariai kylanti šios amunicijos kaina.

270 WSM yra trečiasis šovinys iš vadinamojo .270 kalibrų trio: .270 Winchester, 270 WSM ir .270 Weatherby Magnum.

Rodikliai
Pagal galią .270 WSM yra pusiaukelėje tarp .270 Winchester ir .270 Weatherby Magnum. Taisant pačiam, .270 Win galima pasiekti .270 WSM greitį, tačiau WSM tai pavyksta lengviau. Šaudant 8,4 g (130 gr) kulkomis, kurių greitis yra 990–1005 m/s, galima pasiekti didžiulį šoką ir gyvūną greitai sustabdyti iki 300 m atstumu. 400 m atstumu ši kulka jau praranda galią, bet vis tiek gali būti efektyvi. Šaunant iš toliau nei 500 m, kulka nebebus pakankamai efektyvi, kad būtų pasiekta reikiama stabdomoji jėga. 9,7 g (150 gr) kulka skries 960 m/s greičiu, pasiekdama efektyvią stabdomąją galią. Vis dėlto šis kalibras nėra pakankamai galingas, kad 9,7 g kulka skrietų greičiau kaip 960 m/s.

Gamyklinė amunicija
Nuo pat .270 WSM sukūrimo keletas gamintojų užsiima šio kalibro amunicijos gamyba. 8,4 g BST kulka greitai atsiveria ir sukelia labai galingą mirtiną efektą. Panašiai kaip kitos palyginti lengvos kulkos, BST užtikrina puikų mirtiną efektą, skriedama greičiau kaip 792 m/s (atstumu iki 300 m). Jeigu greitis mažesnis, šaunant maždaug iš 500 m ir pataikius į plaučius mirtino efekto nebus, nors pataikyta gali būti ir švariai. 8,4 gramų kulka gali sudaryti įspūdingą kulkos išėjimo kanalą, kai šaunama į lengvesnį nei 60 kg gyvūną, todėl šis kalibras labiau tinka stambesniems gyvūnams.

9,07 g (140 gr) Accubond kulka užtikrina įspūdingą stabdomąjį efektą, kai lekia dideliu greičiu, ir yra tinkama įvairiausiems gyvūnams. Kai kuriose situacijose įėjimo skylė iš artimų nuotolių gali būti labai didelė, o išėjimo – mažesnė. Šis efektas kyla ne todėl, kad kulka iš karto visiškai atsiveria, tą lemia daug kitų veiksnių.

270 WSM ir Weatherby kalibrų Accubond kulka didelį kulkos įėjimo kanalą sudaro perduodama energiją kūnui ir taip sukeldama hidraulinį šoką. Kadangi Accubond yra minkšta kulka, gyvūno kūnas sudaro didelį pasipriešinimą, dėl to ir atsiranda didelė įėjimo skylė. Su kietesnėmis kulkomis tokio efekto nepastebėta. Accubond poveikis yra unikalus būtent su 270 WSM, kai jis kombinuojamas su Accubond svoriu, greičiu ir nestambaus medžiojamojo gyvūno svoriu. Dėl šių priežasčių kulkos Accubond nepatariama rinktis medžiojant briedžius.
Jeigu jūsų pasirinkimas buvo Barnes TSX, reikia turėti omenyje, kad geriausias šios kulkos stabdomasis efektas yra lekiant didesniu nei 792 m/s greičiu. Mažesniu greičiu ir iš tolimesnių distancijų kulka nebėra tokia efektyvi. Gamintojas nurodo, kad 8,4 g TSX kulka idealiai tinka 90–320 kg svorio medžiojamiesiems gyvūnams.

Mums žinomiausias gamintojas RWS šiam kalibrui siūlo dviejų tipų kulkas: RWS Hit ir Evolution Green-bullet. Abi jos – bešvinės. Gamintojas nurodo, kad tai puikus šovinys medžioklėje kalnuose, šaunant į gemzę, taip pat tauriųjų elnių medžioklėje. Šį kalibrą galima naudoti ir medžiojant stirnas bei šernus. Atsižvelgiant į kalibro balistinius rodiklius ir greitį, šio kalibro kulkos gerai tiks ir šaudant iš toliau. RWS Hit yra 8,4 g kulka, kurios greitis vamzdžio gale – 963 m/s, ties 300 m jis nukrinta iki 720 m/s. Kulkos energija yra 3900 J vamzdžio gale, bet nukrinta iki 2180 J ties 300 m. Evolution Green-bullet yra lengvesnė – 6,2 g, pradinis greitis 1119 m/s, energija 3882 J vamzdžio gale. Prišaudžius 100 m nuotoliui, ties 300 m ji krinta 22,6 cm. RWS šoviniai parduotuvėse Purnavu muiža vidutiniškai kainuoja šiek tiek virš 3 eurų.

.270 WSM

Norma siūlo didesnį šio kalibro amunicijos asortimentą: 7,8 g Norma Kalahari, 8,4 g Norma Full Metal Jacket, kuris nėra medžioklinis šovinys, 8,4 g Nosler Ballistic Tip (BST), taip pat 9,7 g Norma Oryx, skirtas stambiems gyvūnams. Norma Oryx greitis vamzdžio gale – 950 m/s, ties 300 m jis nukrinta iki 705 m/s. Šios kulkos energija vamzdžio gale yra 4379 J, ties 300 m ji nukrinta iki 2415 J. Prišaudžius kulką 100 m nuotoliui, ties 300 m ji krinta 34,9 cm. Parduotuvėje Purnavu muiža šio tipo šovinys kainuoja 3,50 euro.

Barnes Vor-Tx siūlo 9,07 g kulką. Gamintojas ją reklamuoja kaip mirtiniausią kulką pasaulyje: jos išsiskleidimo skersmuo yra dukart didesnis už patį kulkos skersmenį. Be to, tai yra gana efektyvi bešvinė kulka. Palyginti: šios kulkos greitis vamzdžio gale – 933 m/s, energija – 3349 J. Prišaudžius kulką 100 m nuotoliui, ties 300 m ji krinta 35,92 cm.

Atsiliepimai
Marius Simonavičius, medžiotojas:
„Apie 270 WSM. Pirma, ideali trajektorija. Tinka ir medžioklei su varovais, ir tykant. Nereikia specialiai perreguliuoti optikos vidutinėms distancijoms. Antra, mirtinas efektas – galia pakankamai didelė, kad laimikis toli nenueitų. Reikia pasakyti, kad mano sumedžioti gyvūnai apskritai niekur nenuėjo, bet kol kas nėra reprezentatyvių duomenų, nes su šiuo kalibru esu sumedžiojęs tik kokius dešimt gyvūnų. Patiko tai, kad su Barnes bešvine kulka nukauti gyvūnai neturėjo nenormalių hematomų, taigi didžiąją dalį mėsos buvo galima vartoti be problemų.“

Naujasis priedas. Medžioklės ginklai ir šaudymas

Naująjį žurnalo numerį jau galima įsigyti spaudos vietose ir internete!

LA.lv