Patirtis

NVO naujienos. Vilniaus medžiotojų draugijos suvažiavimo ataskaita0

2021 m. rugsėjo 22 d. 18 val. LMŽD salėje, M. Sleževičiaus g. 15, Vilniuje, įvyko pakartotinis visuotinis Vilniaus medžiotojų draugijos (VMD) narių suvažiavimas. Patvirtinti visi darbotvarkėje numatyti klausimai: veiklos ataskaitos tvirtinimas, Revizijos komisijos ataskaita; Finansinės atskaitomybės tvirtinimas ir kiti klausimai.

Vytas Mazuronis, draugijos valdybos pirmininkas, pristatė VMD veiklos ataskaitą už 2020 finansinius metus. Susipažinus buvo balsuojama dėl jos patvirtinimo. Nutarta bendru sutarimu patvirtinti draugijos veiklos ataskaitą už 2020 finansinius metus.

Ženius Butkus, VMD Revizijos komisijos pirmininkas, pristatė draugijos Revizijos komisijos ataskaitą apie draugijos ūkinę bei finansinę veiklą, apskaitą ir atskaitomybę, taip pat lėšų panaudojimo tikslingumą pagal draugijos įstatus.

Valdybos pirmininkas pristatė VMD finansinę atskaitomybę už 2020 metus. Ją pristačius buvo pasiūlyta balsuoti dėl finansinės atskaitomybės už 2020 metus patvirtinimo ir bendru sutarimu nutarta patvirtinti.

Vyko diskusijos dėl draugijos nariams aktualių klausimų apie veiklas einamaisiais ir ateinančiais metais:

Susiję straipsniai

– Šv. Huberto šventė, organizuojama lapkričio 5 d. Verkių rūmuose, jeigu nebus paskelbti karantino apribojimai.
– Džipų kolonos su vėliavomis demonstracija miestelėnams – lapkričio 7 d., sekmadienį.
– Loterijos organizavimas per šventes ar varžybas. Prizas – pavyzdžiui, pasišaudymas šaudykloje.
– Ramūnui Leonavičiui – dažnesnių komercinių medžioklių organizavimas neasocijuotiems medžiotojams, kviečiant tapti VMD nariais.
– Aktyvesnis bendradarbiavimas su LMD.
– Intensyvesnis kontaktavimas su klubų ir būrelių medžiotojais dėl naujų narių įtraukimo.
– Šaudyklos veiklos įdarbinimo poreikis.
– Sumedžiotų elninių žvėrių trofėjų apžiūros laiko pratęsimas (pavėlavusiuosius pristatyti trofėjus apžiūrai reikia priimti).
– R. Leonavičiaus kaip Valdybos nario, atsakingo už švietimą, propagandą ir išorinius ryšius, draugijos pristatymas televizijos laidoje Miško atspalviai.

VMD Švietimo, propagandos ir išorinių ryšių komisijos pirmininkas
Ramūnas Leonavičius

Žurnalas Medžioklė. Prenumeruok Lietuvos pašte arba ieškok spaudos prekybos vietose!

LA.lv