Patirtis

NVO naujienos. LMD0

Nuotrauka: iš archyvo

2021-09-27 atėjo aplinkos ministerijos (AM) raštas Nr. (65)-D8(E) „Dėl vilkų sumedžiojimo per 2021-2022 metų medžioklės sezoną limitų patvirtinimo“.

Jame siūloma vilkų sumedžiojimo limitą palikti, kaip pernai – 175 vilkus, manome tai per mažai, o neskirstyti limito po savivaldybes yra logiška.

LMD neįžvelgia pagrindo nesilaikyti „Vilko apsaugos plano“ ir mažinti sumedžiojimo limitą, kuris turėtų būti 212 vilkų 2021-2022 m. medžioklės sezonui. Skelbiamas limito mažinimo motyvas – „nėra surinkta pakankamai duomenų apie realų metinį šeimos ar populiacijos prieaugį“ – visiškai populistinis.

Žurnalas Medžioklė. Prenumeruok Lietuvos pašte arba spaudos prekybos vietose!

Į vilkų populiacijos tyrimo pristatymą ir aptarimą aplinkos ministerijoje buvo pakviesta tik viena NVO – asociacija „Baltijos vilkas“, neinformavus nei medžiotojų, nei ūkininkų organizacijų. Tai rodo išankstinę AM nuostatą apie Lietuvos žmones.
Mokslinių tyrimų rezultatų ir rekomendacijų ignoravimas stato AM į vieną gretą su „antivakseriais“, demotyvuoja medžiotojų bendruomenę, bendradarbiauti su AM, rinkti informaciją apie medžiojamuosius gyvūnus, pildyti biomon.lt duomenų bazę pranešimais apie stambius plėšrūnus (vilkas, lokys, lūšis).

Sumedžiojimo limito paskaičiavimus, pagal „Vilko apsaugos plano“ reikalavimus, puikiai atliko Žydrūnas Juozapavičius. Neverta kartoti atliktą darbą, geriau pacituoti:

„Šiemet suskaičiuotos 63 vilkų šeimos – t.y. viršijama Vilko apsaugos plane minima 62 vilkų šeimų viršutinė riba ir nuo šiol vilkų medžioklės limitą reikia skaičiuoti pagal „Vilko apsaugos plano“ 36,4 punktą.

Šiame punkte numatyti du svarbūs momentai:
“36.4. jeigu vilkų yra daugiau kaip 62 šeimos (visa populiacija 500 ar daugiau individų žiemos pabaigoje), populiacijos naudojimas planuojamas taip, kad būtų užtikrintas jos tolygus sumažinimas ir išlaikymas 32–62 šeimų ribose. Nustatomas sumedžiojimo limitas, lygus metiniam prognozuojamam populiacijos prieaugiui arba didesnis, atlikus konsultacijas su nepriklausomomis mokslo ir kitomis suinteresuotomis institucijomis, ar siūlomas nustatyti limitas nesutrukdys pasiekti vilkų populiacijos apsaugos ir valdymo ilgalaikio tikslo ar palaikyti palankią apsaugos būklę)….”

Pirma: būtina užtikrinti populiacijos grąžinimą į 32-62 vilkų šeimų ribas, t.y. medžiotojai gali siūlyti grąžinti vilkų populiaciją į bet kurį šeimų skaičių 32-62 šeimų ribose.

Antras reikalavimas: vilkų medžioklės limitas nebegali būti mažesnis, nei prognozuojamas populiacijos prieaugis, o jo paskaičiavimo būdas Vilko apsaugos plane yra tik vienas: šeimų skaičius padaugintas iš 3,25. Kadangi Lietuvoje neatliekami jokie tyrimai populiacijos koeficientui nustatyti, nėra jokio pagrindo siūlyti mažesnį ar didesnį koeficientą, nei numatytasis 3,25.

Susiję straipsniai

Taigi, jei vilkų medžioklės limitą skaičiuojame tik pagal prieaugį, jis turi būti ne mažesnis, nei 204 vilkai (63 šeimos padauginta iš 3,25).

Jei papildomai atsižvelgiame į reikalavimą grąžinti šeimų skaičių į 32-62 ribas, papildomai tektų sumedžioti populiacijos skaičių atitinkantį minimum 1 šeimą (63-62=1). Pagal Vilko apsaugos plane numatytą metodiką, 1 vilkų šeima į populiaciją perskaičiuojama padauginus iš 8, t.y. papildomai tektų sumedžioti dar minimum 8 vilkus.

Sumoje 2021-2022 metų vilkų medžioklės limitas neturėtų būti mažesnis už 212 vilkų“.

Gerai, kad bent kompromisas įvyko – patvirtintas limitas 190 vilkų.

LA.lv