Patirtis

NVO naujienos. Lietuvos medžiotojų sąjungos Gamta šiokiadieniai0

Visada norisi kažkuo pasidžiaugti. Lietuvos medžiotojų sąjunga Gamta laikosi senų tradicijų, kad Hubertinės yra ne kilnojamos, o švenčiamos tą savaitės dieną, kada būna lapkričio 3 d. Šiais metais tai buvo trečiadienis, tačiau visi LMS Gamta aktyvistai iš visos Lietuvos su šeimų nariais Hubertines šventė Rumšiškių liaudies buities muziejuje.

Muziejus net negalėjo sutalpinti visų norinčių. Mišias laikė klebonas Gintas Rumševičius senovinėje koplytėlėje, buvo paruoštos penkios edukacinės programos, atskiras užimtumas vaikams ir, aišku, vakaronė su šokiais. Visada džiaugiuosi tuo, kad į šventę susirenka visi aktyvistai iš visos Lietuvos su šeimų nariais. Su tikslu pažinti savo šalį LMS Gamta šią šventę kiekvienais metais organizuoja vis kitoje Lietuvos vietoje. Kitais metais planuojama švęsti Kuršių nerijoje, Jūrų muziejuje.

Lietuvos medžiotojų sąjunga Gamta, Sūduvos medžiotojų sąjunga ir Lietuvos medžiotojų draugija (ne LMŽD) apskundė Aplinkos apsaugos departamentą Lietuvos administracinių ginčų komisijai dėl neteisėto medžiotojus vienijančių visuomeninių organizacijų atstovų išmetimo iš Teisės medžioti suteikimo ir panaikinimo komisijos. Šio klausimo svarstymas numatytas 2022 m. sausio 12 d. Taip pat kreipėmės į Seimo kontrolierių.

Aišku, mus nemaloniai nustebino Seimo nario Eugenijaus Gentvilo pateiktos Medžioklės įstatymo pataisos, kurios numatė valstybės turto (laisvėje gyvenančių paukščių ir žvėrių) neatlygintiną perdavimą žemės ir miškų savininkams, nepriklausomai nuo nuosavybės dydžio, formos ir ketinimų, bei brutalų esamų medžioklės plotų vienetų sugriovimą, atidarantį vartus beatodairiškam medžiojamųjų gyvūnų naikinimui. Pateikėme savo nuomonę. Tačiau visada reikia žiūrėti truputį plačiau. Šis Seimo narys minėtas įstatymo pataisas teikia jau trečią kartą, vadinasi, yra paruoštas kažkoks gudrus politinis projektas, kurį įgyvendinant medžioklės plotų nuoma konkurso būdu 2023 metais atrodys kaip rojus. Tai įprasti gudrių politikų žaidimai. Čia medžiotojus vienijančioms visuomeninėms organizacijoms kaip niekad reikia būti vieningoms. Tačiau vienybės neužteks – šioje kovoje reikės tam tikrų politikų, verslo sluoksnių ir, aišku, visuomenės palaikymo.

Gruodžio mėnesio valdybos posėdyje priėmėme nutarimą, kuriame siūlome keisti medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio pasėliams, ūkiniams gyvūnams ir miškui atsakomybę. Mūsų argumentai: žvėris yra valstybės nuosavybė, medžiotojai moka mokesčius, žemės ir miškų savininkai yra iš esmės verslo objektai, vietos savivalda turi tiesioginę įtaką šio verslo administravimui. Taigi siūlome žvėrių padarytą žalą skirstyti į keturias dalis: valstybei, medžiotojams, jei laiko per dideles žvėrių populiacijas, žemės ir miškų savininkams bei savivaldai. Tik tokiu būdu gausime teisingus sprendimus.

LMS Gamta toliau plečiasi. Šiame valdybos posėdyje mūsų gretas papildė Ignalinos medžiotojų būrelis Padysnys, vadovas – Mindaugas Survila, ir Trakų medžiotojų būrelis Strėva, vadovas – Vaclovas Stasiūnas. Mane nemaloniai nustebino pastaruoju metu (ir šiame žurnale) skleidžiama nuomonė, kad tik viena medžiotojus vienijanti visuomeninė organizacija gali apginti medžiotojų interesus. Kažkur girdėtos mintys: viena partija, viena nuomonė, viena tėvynė… Neskaitysiu paskaitos apie Lietuvos Konstitucijos garantuojamas žmogaus teises ir laisves…

Susiję straipsniai

LMS Gamta šaudykla Top šūvis įgauna pagreitį. Policijos dienos proga suorganizuotos šaudymo varžybos Elektrėnų savivaldybės mero taurei laimėti, rengiami mokymai vietos jaunimui, dedamos didelės pastangos jaunosios kartos patriotiniam ugdymui. LMS Gamta kviečia visus maloniai praleisti laiką mūsų šaudykloje, galite atvykti su šeimų nariais, galime suorganizuoti norimą šventę.

Raimondas Ribačiauskas, Lietuvos medžiotojų sąjungos Gamta prezidentas

Prenumeruokite žurnalą Medžioklė iki 2022 m. pabaiga!

LA.lv
Prašome komentuoti mandagiai, nekurstyti neapykantos ir apsieiti be keiksmažodžių.