Patirtis

Nauja visuomenės apklausa: lankams – ne, medžioklės žinioms mokyklose – taip!0

Tie laikai, kai valdžia viską nuspręsdavo už žmones, praėjo. Dabar įstatymo leidybos procesai yra skaidrūs, vyksta konsultacijos su visuomenės partneriais ir suinteresuotomis pusėmis. Visi klausimai aptariami spaudoje ir socialiniuose tinkluose. Kiek įmanoma, atsižvelgiama ir į visuomenės nuomonę. Vis dėlto kartais tai tampa spekuliacijų ir manipuliacijų instrumentu.

„Kalbantis su valdžios atstovais, aptariant medžioklės ūkio klausimus, rūšių apsaugą, medžiotojų pareigas ir santykius su ūkininkais, gana dažnai argumentuojama tuo, kad visuomenė yra vienareikšmiškai prieš“, – pokalbio pradžioje sakė Lietuvos medžiotojų draugijos (LMD) vadovas Gediminas Vaitiekūnas.

Jis nurodė, kad toks įspūdis dažnai susidaro dėl aktyvios medžioklės priešininkų ir vadinamųjų gyvūnų gynėjų veiklos: „Pats gana reguliariai dėl įdomumo dalyvauju jų rengiamose apklausose. Patikrinu ir tai, kaip balsuojama už peticijas prieš medžiotojus ir dabartinę medžioklės ūkio tvarką. Pasirodo, visose vienaip ar kitaip galima balsuoti kelis kartus. Kartais net iš to paties įrenginio galima prisijungti prie apklausos ir nuolat spaudinėti reikiamą atsakymą. Kyla klausimas – kiek tokios peticijos ir laisvos apklausos socialinių tinklų grupėse yra teisėtos ir objektyvios?“ – svarstė LMD vadovas.

Siekiant susidaryti tikrą vaizdą apie visuomenės požiūrį įvairiais su medžiokle susijusiais klausimais, nuspręsta užsakyti nepriklausomą reprezentatyvią visuomenės apklausą, kuri atspindėtų plataus žmonių rato nuomonę.

Nuotrauka: Kataryna Šterna

Per šešerius metus požiūris suprastėjo

„Visuomenės nuomonės tyrimą nutarėme užsakyti iš solidžios ir patikimos agentūros, darančios reprezentatyvias Lietuvos gyventojų apklausas ir nuomonių tyrimus. Reprezentatyvi apklausa reiškia, kad respondentų sudėtis atitinka LR gyventojų sudėtį pagal lytį, amžių, išsilavinimą, gyventojų pasiskirstymą tarp miesto ir kaimo ir kitas proporcijas.

Užklausas apie sąlygas ir kainas siuntėme trims žinomiausioms rinkos tyrimų ir apklausų bendrovėms. Pasirinkome UAB „Spinter tyrimai“. Pakvietėme visas medžiotojų organizacijas prisidėti formuluojant klausimus apklausai ir apmokant tyrimą, nes reprezentatyvus nuomonių tyrimas nėra pigus malonumas – vienas klausimas kainuoja 200 eurų. Į mūsų kvietimą atsiliepė tik medžiotojų sąjunga Gamta ir Ginklų pirklių asociacija (GPA). Bendromis jėgomis paruošėme apklausos klausimus. Skelbiant tyrimo rezultatus, būtina nuoroda – tyrimas buvo padarytas ir apmokėtas trijų minėtų organizacijų“, – pasakojo G. Vaitiekūnas.

„Spinter tyrimų“ atlikta gyventojų apklausa vyko šių metų kovą. Buvo apklausta 1011 žmonių, kurių amžius – nuo 18 iki 75 metų, gyvenančių miestuose ir kaimuose visoje Lietuvoje.

Ankstesnis visuomenės nuomonės tyrimas atliktas prieš šešerius metus tos pačios kompanijos. Tai labai vertingi duomenys ir šiuo metu juos galima palyginti su naujos apklausos rezultatais. „Tada medžiotojus teigiamai vertino 26,1 proc., greičiau teigiamai – 31,4 proc., nuomonės neturėjo 10,2 proc. respondentų. Dabar atitinkamai 9, 28 ir 13 proc. Štai jums ir penkerių metų kryptingo oponentų darbo ir mūsų visų neveiklumo rezultatas“, – sakė G. Vaitiekūnas.

Valstybės požiūris lemia gyventojų požiūrį

„Visuomenės požiūrio suprastėjimas jaučiamas, bet norėčiau oponuoti visiems, kurie dėl to kaltina medžiotojus. Ir anksčiau brakonieriavo, ir alkoholį vartojo – ne tik medžioklėje, bet ir prie vairo. Kaip buvo 10 pažeidėjų per metus, tiek pat ir dabar. Anaiptol ne informacija apie neigiamus dalykus medžioklės ūkyje taip stipriai veikė žmonių požiūrį į medžioklę ir medžiotojus.

Buvusi šalies prezidentė kadaise paskelbė, kad nė vienas medžiotojas nebus skirtas į jokias pareigas. Medžioklės oponentai suprato, kad atėjo jų šlovės metas ir sujudo: pagausėjo neigiamų publikacijų, pasirodė įvairių peticijų, o „gamtos draugai“ vis labiau kišasi į medžioklės ūkio klausimus“, – sakė GPA atstovas Gytis Misiukevičius.

Pasak G. Misiukevičiaus, dar viena aplinkybė itin neigiamai veikia medžioklės ūkio būklę ir visuomenės požiūrį – didžiausios medžiotojų organizacijos susiskaldymas. „Nėra bendros nuomonės ir bendro tikslo, kurio siektų Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugija. Kiekvienas jos skyrius turi savo planų ir darbų, o vadovybė – nuomonę, kurią viešai skelbia. Nėra vienybės. Didžiausia medžiotojų jėga Lietuvoje yra suskaldyta“, – mano G. Misiukevičius.

Lankams – ne

Kaip rodo apklausos duomenys, medžioklei su lankais dažniau pritarimą reiškė vyrai, mažesnių miestų, rajonų centrų ir kaimo vietovių gyventojai, tačiau teigiamai atsakė tik 16 proc. respondentų. Šiuo klausimu jaučiamas didžiausias visuomenės prieštaravimas – 63 proc. apklaustųjų yra prieš medžioklę su lanku.

Naktinių taikiklių klausimu visuomenė ir medžiotojai – vienos nuomonės
Klausimu dėl naktinių taikiklių visuomenės nuomonė daugiau ar mažiau sutampa su pačių medžiotojų požiūriu, kuris iš esmės yra labiau neigiamas negu teigiamas. Daugumos nuomone, mūsų medžiotojai dar nėra pakankamai subrendę, kad jiems būtų galima patikėti naktinius taikiklius.

Į klausimą, ar šernų ir invazinių rūšių medžioklėje reikėtų leisti naudoti naktinius taikiklius ir duslintuvus, tik 12 proc. gyventojų atsakė „taip“. Dar 26 proc. mano, kad šiuos įrenginius galima naudoti šernų ir invazinių rūšių populiacijoms mažinti.

Naktinė optika ir duslintuvai taip gąsdina visuomenę, kad net karinio konflikto atveju gyventojai neleistų medžiotojams šių įrenginių naudoti. Žinia, jie legalizuoti daugelyje Europos šalių ir medžioklei pritaikyti būtent iš karinių įrenginių. Visuomenė pripažįsta, kad medžiotojai galėtų padėti ginti Lietuvą nuo išorinių priešų, bet nepasitiki jais tiek, kad pritartų leidimui naudoti naktinius taikiklius. Tai rodo apklausos 6 ir 7 klausimai. Tik trečdalis apklaustųjų sutinka, kad minėti medžioklės įrenginiai suteiktų Lietuvai pranašumą karo atveju.

Nuotrauka: Kataryna Šterna

Medžioklės pristatymui mokyklose – taip

Paskutinis apklausos klausimas sulaukė vienos teigiamiausių žmonių reakcijų. 51 proc. respondentų pritaria minčiai, kad moksleiviams reikėtų pasakoti apie laukinius gyvūnus ir medžioklę. Nuomonės, kad apie medžiojamąją fauną ir medžioklę bent minimaliai būtų dėstoma mokyklose, dažniau laikosi vyrai.

„Iš tiesų manau, kad medžioklės pamokos būtų labai naudingas gamtos pažinimo papildymas, o mokytojai turėtų būti patys medžiotojai“, – sakė medžiotojų sąjungos Gamta vadovas Raimondas Ribačiauskas.

Gamta turi didelę patirtį rengiant medžioklėtyros pamokas, nes Alytuje yra organizacijos klasė, kurioje tokie mokymai vyksta nuolat. „Į mūsų klasę ateina įvairių stovyklų ir būrelių auklėtinių pasiklausyti apie gyvūnus ir mišką. Visiems labai patinka mūsų pamokos. Paprastai paklausiame – ką vaikai nori sužinoti?

Pasakojame apie paukščius ir gyvūnus, gyvenančius mieste, apie miško žvėris ir jų įpročius, apie tai, kodėl svarbu išlaikyti populiacijų pusiausvyrą. Įdomu, kad ne tik auklėtiniai, bet ir mokytojai pripažįsta, jog mūsų pamokose sužinojo daug labai įdomių dalykų ir dabar kitaip vertina medžioklę. Galbūt kaip tik tokiu būdu galėtume pakeisti ir visuomenės požiūrį – per pamokas ir darbą su vaikais“, – mano R. Ribačiauskas.

Kokia kryptimi reikėtų dirbti?

Gyventojų apklausos rezultatai buvo itin vertingi. GPA atstovas ir įmonės „Oksalis“ savininkas G. Misiukevičius nurodė: „Manau, kad sprendimas organizuoti tokią apklausą buvo labai tinkamas. Dabar niekas nebegalės sakyti, kad visuomenė yra visiškai prieš medžioklę, nes nė vienam apklausos klausimui nebuvo 100 proc. nepritarta. Būna ir 50:50, kartais pasiskirsto ir po trečdalį, bet tai nėra „vienareikšmiškai prieš“. Iš apklausos rezultatų matome, kokia kryptimi reikia dirbti. Reikia atsižvelgti ir į tokį dalyką – yra žmonių, kurie nežinojo, kaip atsakyti į tam tikrą klausimą, kurie neturėjo nuomonės nei už, nei prieš medžioklę. Kas pirmas paaiškins savo poziciją – mes ar vadinamieji „gamtos gynėjai“, tas ir gaus jų balsus.“

„Šio tyrimo medžiaga leidžia mums planuoti veiklą siekiant geresnio medžiotojų įvaizdžio, gerinti visuomenės informuotumą apie medžioklės ir gamtosaugos reikalus. Tai ir objektyvūs argumentai diskusijose su partneriais ir oponentais, ypač tada, kai jie skelbs, kad visa visuomenė yra visiškai prieš vieną ar kitą su medžiokle susijusį sprendimą. Dabar turime tikslius, patikrintus duomenis apie visuomenės nuomonę. Planuojame užsakyti tokį tyrimą kasmet. Manau, informacija bus įdomi ir naudinga visai medžiotojų bendruomenei. Po kurio laiko bus galima matyti visuomenės nuomonių pasikeitimus ir įvertinti savo darbų efektyvumą“, – nurodė G. Vaitiekūnas ir LMD vardu padėkojo Gamtai bei GPA, prisidėjusioms prie šio darbo.

Visa apklausos ataskaita

LAUKINIŲ ŽVĖRIŲ KELIAMŲ NUOSTOLIŲ SUVOKIMAS ŽEMĖS ŪKIUI IR MIŠKAMS
LAUKINIŲ ŽVĖRIŲ KELIAMŲ NUOSTOLIŲ SUVOKIMAS ŽEMĖS ŪKIUI IR MIŠKAMS

LAUKINIŲ ŠERNŲ POPULIACIJOS REGULIAVIMO POREIKIS DĖL KIAULIŲ MARO GRĖSMĖS
LAUKINIŲ ŠERNŲ POPULIACIJOS REGULIAVIMO POREIKIS DĖL KIAULIŲ MARO GRĖSMĖS

PRITARIMAS NAKTINIŲ TAIKIKLIŲ IR GARSO SLOPINTUVŲ NAUDOJIMUI ŠERNŲ IR INVAZINIŲ GYVŪNŲ MEDŽIOKLĖJE
PRITARIMAS NAKTINIŲ TAIKIKLIŲ IR GARSO SLOPINTUVŲ NAUDOJIMUI ŠERNŲ IR INVAZINIŲ GYVŪNŲ MEDŽIOKLĖJE

NUOMONĖ APIE MEDŽIOTOJUS
NUOMONĖ APIE MEDŽIOTOJUS

NUOSTATA DĖL LEIDIMO MEDŽIOTI SU LANKAIS
NUOSTATA DĖL LEIDIMO MEDŽIOTI SU LANKAIS

GINKLUS TURINČIŲ ASMENŲ NAUDOS VISUOMENĖS SAUGUMUI SUVOKIMAS
GINKLUS TURINČIŲ ASMENŲ NAUDOS VISUOMENĖS SAUGUMUI SUVOKIMAS

Susiję straipsniai
NAKTINIŲ TAIKIKLIŲ IR GARSO SLOPINTUVŲ SUTEIKIAMAS PRANAŠUMAS KONFLIKTŲ ATVEJU
NAKTINIŲ TAIKIKLIŲ IR GARSO SLOPINTUVŲ SUTEIKIAMAS PRANAŠUMAS KONFLIKTŲ ATVEJU

PRITARIMAS MEDŽIOKLĖS PAGRINDŲ DĖSTYMUI MOKYKLOSE (PROC.)
PRITARIMAS MEDŽIOKLĖS PAGRINDŲ DĖSTYMUI MOKYKLOSE (PROC.)

PRENUMERUOK Žurnalas Medžioklė arba ieškok spaudos prekybos vietose!

LA.lv
Prašome komentuoti mandagiai, nekurstyti neapykantos ir apsieiti be keiksmažodžių.