Patirtis

Medžiotojo ir tremtinio 1948 metų šmeižimo byla0

Nuotrauka: iš archyvo

Tekstas: Mindaugas Jablonskis, prosenelio Prano Butkaus iš Pajuodupių kaimo Tūbausių parapijoje atminimui

Iki šių dienų girdime okupacinio laikotarpio sukurtus istorinius naratyvus, kaip buvo pradėta medžioti į Lietuvą sugrįžus okupacinei Raudonajai armijai ir kaip 1945 m. sovietiniai kolaborantai įkūrė ar „atkūrė“ medžiotojų draugijas. Vis dėlto sovietinio paveldo fasadas iki šiol slepia tai, kas iš tikrųjų vyko su Lietuvos medžiotojais-ūkininkais, kurie nekolaboravo su okupacine valdžia taip, kaip tai darė į kolaborantus persikūnijusi buvusi „smetoninio dvaro svita“, susidraugavusi ir medžiojusi su stribais.

Pateikiu ištrauką iš prosenelio trėmimo bylos, parodančios, kaip buvo šmeižiami ir persekiojami tikri medžiotojai, kai kolaborantai darė karjeras sovietinėse struktūrose. Ištrauka iš bylos, gautos iš Lietuvos ypatingojo archyvo (kalba netaisyta): Liudininkas Mažeika Juozas finansų inspektorius Kretinga Kaškevičiaus g. <…> protokolas. Kazys Butkus labai dažnai prisidengdamas medžiokle kartu su kaimynu Mečislovu Žvaginiu eidavo į mišką pas banditus iš kur grįždavo girti.

Mažeikienė Gersilda su vyru nuo 1946 gyvenančios areštuoto Žvaginio name ir gavęs dalį Butkaus žemės: Be to P. Butkaus sūnus K. Butkus su M. Žvaginiu medžioklės pretekstu dažnai eina į mišką ir domisi kariškiais kai pasirodo kaime. Agento Aralis pranešimas: Ne kartą pastebėjau, kad K. Butkus su M. Žvaginiu eidavo į mišką ir grįždavo girti. Butkus vaikšto medžioti, šaltinis agentas Aralis dažnai mato jį kitame kaime, todėl įtaria Butkų ryšiais su banditais.

Dar ir šiandien spaudoje ir žurnaluose skelbiama, kaip medžioklės veteranai, akademikai, mokslininkai pradėjo medžioti prie Stalino, pamiršdami patikslinti medžiojimo teisės suteikimo detales, nes tame nėra ir nebuvo jokios garbės. Jų garbė yra ištremtieji, persekioti ir iš tremties sugrįžę medžiotojai, kurių dar ilgą laiką nepriėmė į kolaborantų sukurtas medžiotojų draugijas.

Susiję straipsniai

Tremtinių vaikai į medžiotojus lengviau pradėti priimti septintą dešimtmetį, bet jiems tekdavo imtis įvairių gudrybių, pavyzdžiui, medžiotojų bilietą gauti sovietinėje armijoje, kad lietuvišką medžiotojų draugiją pastatytų prieš įvykusį faktą ir išvengtų lietuviškos medžiotojų draugijos filtravimo ir nustatytų medžiotojų skaičiaus kvotų. Ir šiandien medžiotojai persekiojami pagal schemą, naudotą dar sovietinės valdžios, o tai kelia nerimą.

Žurnalas Medžioklė. Prenumeruok Lietuvos pašte arba spaudos prekybos vietose!

LA.lv