Patirtis

LMŽD apie vilkų limitą0

Nuotrauka: Kataryna Šterna

Informuojame, kad 2021 m. spalio 13 d. aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-582 „Dėl vilkų sumedžiojimo per 2021–2022 metų medžioklės sezoną limito patvirtinimo”, patvirtintas 190 vilkų sumedžiojimo per 2021-2022 m. medžioklės sezoną limitas.

Vilkas priskiriamas prie stambiosios medžiojamosios faunos gyvūnų ir vilkų medžioklė Lietuvoje yra limituojama. Vilkai medžiojami – nuo spalio 15 d. iki kovo 31 d. (išnaudojus nustatytą vilkų sumedžiojimo limitą, vilkų medžiojimo sezonas nutraukiamas anksčiau). Išanalizavus 2015-2020 m. vilkų sumedžiojimo duomenis, matyti, kad vilkai sumedžiojami gerokai anksčiau, nei nustatytas jų medžioklės terminas žr. žemiau.

Vilkų sumedžiojimo 2015-2020 m. lentelė.

Primename, kad pagal galiojančias medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisykles, medžioklės plotų naudotojai, sumedžioję vilką, prieš pradedant sumedžioto gyvūno dorojimą arba prieš išvykstant iš medžioklės plotų vieneto, kuriame buvo medžiojama, turi apie vilko sumedžiojimą telefonu 8(5) 273 2995 informuoti AAD ir ne vėliau kaip per 12 valandų pateikti Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos informaciją elektronine forma.

Informacija pateikiama Valstybines saugomu teritoriju tarnybos svetainėje.

Medžioklės plotų naudotojas privalo užtikrinti, kad būtų paimti sumedžioto vilko mėginiai, skirti tolesniems sumedžioto vilko amžiaus, genetiniams ir produktyvumo tyrimams, ir išsaugoti, kol juos iš sumedžiojusio asmens paims tarnybos įgaliotas atstovas.

Pastebėjai vilką, lūšį, rudąjį lokį – pranešk! Aplinkos ministras 2018 m. spalio 18 d. įsakymu Nr. D1-892 yra nustatęs instrukcijas kaip kiekvienas asmuo, nesvarbu kas jis bebūtų, ištisus metus gali rinkti ir teikti informaciją apie jam žinomus faktus apie didžiųjų plėšrūnų (vilkų, lūšių ir rudųjų lokių) buvimą laisvėje Lietuvos Respublikos teritorijoje.

Pranešti apie vilkų, lūšių ir rudųjų lokių buvimo ar pasirodymo vietą, jų padarytus nuostolius reikia užpildant nesudėtingą elektroninę anketą svetainej biomon.lt.

Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos administracija

Žurnalas Medžioklė. Prenumeruok Lietuvos pašte arba ieškok spaudos prekybos vietose!

LA.lv