Patirtis

LMS Gamta: Ar dar galioja bendradarbiavimo sutartis tarp Lietuvos medžiotojus vienijančių visuomeninių organizacijų?0

Balandžio 7 dieną Lietuvos medžiotojų sąjunga (LMS) Gamta gavo Aplinkos ministerijos raštą, kuriame prašoma pareikšti savo nuomonę dėl Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymo Nr. IX-966 14 straipsnio pakeitimo, kuriuo remiantis visi medžiotojai privalėtų apsidrausti privalomuoju civilinės atsakomybės draudimu. Visada norisi sužinoti, kas gi paruošė šio įstatymo projektą, ir buvau šokiruotas.

Projektą paruošė Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos (LMŽD) direktorius Laimonas Daukša, projektą Seime įregistravo LMŽD tarybos narys, Seimo narys Justinas Urbanavičius. Žinant, kad šiuo metu medžiotojus civilinės atsakomybės draudimu draudžia tik viena bendrovė Colemont, vaizdas ir tikslai įgavo gan įdomią struktūrą ir kvapą, kur galima įžvelgti lobizmą, interesų konfliktą, vienos draudimo kompanijos protegavimą ir net galimas korupcijos apraiškas. Į visus šiuos klausimus reikės atsakyti atitinkamoms institucijoms.

Ruošiant įstatymo pakeitimus, nebuvo atsižvelgta į nūdienos aktualijas, nebuvo pateikti jokie ekonominiai skaičiavimai ir statistika, t. y. kiek per metus įvyksta nelaimingų atsitikimų, kiek reikia išmokėti pinigų, kiek įvyksta nelaimingų atsitikimų su kitais ginklų savininkais. Priminsiu, kad medžiotojai sudaro tik apie 30 procentų visų ginklų savininkų. Dar yra asmenys, laikantys ginklų savigynai, sportui, yra šauliai, savanoriai ir pan. Kodėl įstatymas ir privalomasis civilinės atsakomybės draudimas nukreiptas tik į vieną socialinę grupę – medžiotojus?

Suprantu, pasaulyje yra įvairių praktikų ir mes visada sugebėsime rasti tą modelį, kuris mums tinka. Suprantu ir tai, kad medžiojant ar keliaujant kitose valstybėse būtina papildomai apsidrausti dėl paprastos priežasties – tai gydymas ir nelaimingi atsitikimai. Skubiai padarėme savo asociacijos narių apklausą ir negavome nė vieno šią įstatymo pataisą palaikančio atsakymo.

Gerbiamieji rinkėjai medžiotojai, žinokite savo didvyrius. Man įdomu, ar draudimas padengs baudą (žalą gamtai) netyčia nušovus stumbrą ar elnią, jei ne, mano nuomone, tai yra tik aiškus pasipinigavimas, suradus laisvą nišą ir subūrus tinkamą grupę draugų…

Pasaulyje yra įdomių atvejų, kai draudimas siejamas su medžiotojus vienijančia visuomenine organizacija, siekiančia lobistinių tikslų, ir jau dabar akis bado tam tikros tendencijos. Pavyzdžiui, pažiūrėjus paskutinę Tauro rago laidą, kurioje rimtas vyras rimtu veidu postringauja, kad Lietuvoje tik LMŽD nariai gali gyventi ir medžioti, daryti medžioklės trofėjų apžiūras ir parodas, tik LMŽD nariai moka naudotis slankmačiu, rulete, ir pan. Viešpatie, kodėl visada pasaulyje iškilus rimtoms problemos į vandens paviršių veržiasi įdomios asmenybės?

Ketvirtas nepriklausomybės dešimtmetis. Valstybė išgyvena sunkų laikotarpį, orkai žudo mūsų brolius ir seseris Ukrainoje, tautą reikia vienyti dėl galimų rimtų problemų sprendimo. Sutinku, per visus nepriklausomybės metus buvo neperkrauta (nepersvarstyta) daug klausimų, ypač susijusių su Lietuvos dalyvavimu tarptautinėse organizacijose, šiuo atveju turiu omenyje CIC.

Primenu, kad CIC – tai Tarptautinė medžioklės ir medžiojamosios faunos apsaugos taryba, kurioje savo atstovus turi 86 šalys: 29 valstybėms atstovauja valdžios institucijos, reguliuojančios medžioklę ir gamtosaugą savo šalyse, 39 valstybėms atstovauja pavieniai asmenys, 22 valstybėms, tarp jų ir Lietuvai, atstovauja visuomeninės organizacijos. Mūsų atveju tai LMŽD, kurią į šią organizaciją kadaise komunistiniai veikėjai pasiuntė kaip vienintelę tada medžiotojus vienijusią organizaciją ir pamiršo. CIC narės, matuodamos medžioklės trofėjus, naudojasi CIC patvirtintomis formulėmis.

Deja, situacija pasikeitė, atsirado kitų medžiotojus vienijančių organizacijų, kurios Europos šviesoje turi daug teisių, jos stiprėja, plečiasi ir LMŽD-ai CIC tapo vieninteliu pagaliu, galinčiu užmušti demokratijos procesus ir Konstitucijos garantuotas teises kitoms medžiotojus vienijančioms visuomeninėms organizacijoms. Būtų juokinga, jei nebūtų graudu. Patikrinome, kad nėra jokių Vyriausybės įgaliojimų LMŽD atstovauti Lietuvai, kaip ir nėra kitų organizacijų įgaliojimų atstovauti jų interesams.

Brangieji, iš neteisės teisė neatsiranda. Šimtus kartų siūlėme bendrauti ir bendradarbiauti, o 2019 metais penkios medžiotojus vienijančios organizacijos – LMS Gamta, Sūduvos medžiotojų sąjunga, Lietuvos medžiotojų draugija, Ginklų pirklių asociacija ir LMŽD – pasirašėme bendradarbiavimo sutartį. Apmaudu, tačiau jos LMŽD nesilaiko ir nesilaikė nuo pirmų valandų. Tenka konstatuoti, kad klausimą, kas gali atstovauti Lietuvai CIC, reikia persvarstyti ir padaryti tai valstybiškai teisingai.

Apmaudu dar ir tai, kad lyg ir nėra išvis dėl ko kovoti: saulės užtenka visiems, reikia geranoriškumo, noro matyti žmonėse gėrį, kelti bendrą medžioklės kultūrą, gerbti kitų įsitikinimus ir pažiūras, būtinai tinkamai atstovauti ir ginti paprastą, eilinį medžiotoją… Tad gal nėra reikalo į įvairius pastalės žaidimus įtraukti ir mokslininkų, Seimo narių ar viešąją nuomonę formuojančių institucijų? Pasaulis trapus, ypač dabar, tai gal persvarstykime savus vertybių prioritetus? Baltus baltinius galima susitepti greitai, bet ar bus pakankamai priemonių jiems išskalbti…

Susiję straipsniai

Pavyzdžiui, pažiūrėjus paskutinę Tauro rago laidą, kurioje rimtas vyras rimtu veidu postringauja, kad Lietuvoje tik LMŽD nariai gali gyventi ir medžioti, daryti medžioklės trofėjų apžiūras ir parodas, tik LMŽD nariai moka naudotis slankmačiu ir rulete…

Raimondas Ribačiauskas, LMS Gamta prezidentas

Norite nusipirkti žurnalą internetu arba jį užsiprenumeruoti?

LA.lv
Prašome komentuoti mandagiai, nekurstyti neapykantos ir apsieiti be keiksmažodžių.