Patirtis

Kiek kolektyvų dar neatliko apskaitą pagal pėdsakus sniege?0

“Nusistovėjus snieguotiems orams medžiotojams primename, kad iki kovo 31 d. privaloma (Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklės (MT) 42 punktas) atlikti medžiojamų gyvūnų apskaitą pagal pėdsakus sniege. Kol kas to dar neatliko virš 100 medžioklės plotų naudotojų, t. y. 15 proc. medžiotojų kolektyvų”, – savo Facebook profilyje rašo Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugija (LMŽD).

Apskaitos tikslas – nustatyti kanopinių žvėrių ir didžiųjų plėšrūnų paplitimą ir santykinę gausą.

Medžiojamųjų gyvūnų apskaita atliekama tik esant naujai ir ištisinei sniego dangai, atsižvelgiant į medžiojamųjų gyvūnų apskaitos pagal pėdsakus sniege metodikoje nustatytus reikalavimus:

* sniego danga ištisinė ir nesuledėjusi, ir ne senesnė kaip 72 val., bet ne šviežesnė kaip 24 val.;
* po snygio nebuvo vėjo ir sniegas nebuvo pustomas;
* apskaitos metu nesninga arba sninga tik tiek, kad tai neturės įtakos apskaitos kokybei.
* Medžioklės plotų naudotojas informaciją apie pradedamą vykdyti apskaitą praneša pateikdamas informaciją elektronine forma, prieiga prie kurios skelbiama tinklalapio http://vstt.lrv.lt rubrikos „Biologinės įvairovės apsauga“ skiltyje „Žvėrių apskaita“, o apskaitos metu užfiksuotą informaciją turi sukelti ne vėliau kaip per 10 dienų.
Duomenų pateikimo nuoroda buiomon.lt

MT reglamentuoja, kad medžioklės plotų naudotojai vieną kartą per medžioklės sezoną privalo atlikti medžiojamųjų gyvūnų apskaitą pagal pėdsakus sniege vadovaudamiesi Medžioklės taisyklių 5 priede nurodyta metodika.

Susiję straipsniai

Apskaita turi būti atliekama kasmet pagal tą patį nuolatinį maršrutą ir tą pačią dieną visu jo ilgiu. Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos nustatytos formos anketoje reikia registruoti plėšriųjų (vilkų, lūšių, paprastųjų šakalų, rudųjų lokių) ir kanopinių žvėrių pėdsakus. Kartu registruojami ir naminių šunų pėdsakai. Žemėlapyje reikia pažymėti tik apskaitomų plėšriųjų žvėrių, naminių šunų ir stumbrų pėdsakus ir šiuos pėdsakus nufotografuoti. Daugiau informacijos Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos tinklalapio rubrikoje „Biologinės įvairovės apsauga“, skyrelyje Žvėrių apskaita, skiltyje Medžiojamųjų žvėrių apskaita pagal pėdsakus sniege.

PRENUMERUOKITE Žurnalą nuo balandžio 1 d. iki 2023 metų pabaigos!

LA.lv
Prašome komentuoti mandagiai, nekurstyti neapykantos ir apsieiti be keiksmažodžių.