Patirtis

Iš archyvo. Hunter.lt forumas0

Nuotrauka: Kataryna Šterna

Prieš keturiolika metų buvo sukurtas seniausias medžiotojų forumas Lietuvoje ir galbūt visose Baltijos šalyse – hunter.lt. Jame užsiregistravę apie 10 tūkstančių vartotojų, o kasdien unikalių lankytojų pasirodo apie 2 tūkstančius. Forumas nepriklauso jokiai organizacijai ar įmonei, taigi yra visiškai nepriklausomas.

Pasakoja hunter.lt narys, dabartinis vadovas ir administratorius Petras Adeikis.

Jau nuo pat pradžių pasinėriau visa galva ir širdimi. Vadovauti pradėjau maždaug metai po to, kai medžiotojas Šarūnas Klėgeris, forumo įkūrėjas, dėl laiko trūkumo nebegalėjo jo prižiūrėti ir perdavė man. Forumas atsirado juokais, kaip eksperimentas. Tuo metu dar nebuvo jokios panašios svetainės ir vieną dieną draugų kompanijoje nusprendėme sukurti forumą hunter.lt, kad medžiotojai turėtų savo susitikimo vietą pasikalbėti, užduoti klausimų, aptarti viską, kas susiję su medžiokle.

Pamažu jis išsivystė ir tapo didžiausiu Lietuvos forumu, skirtu medžiotojams. Forumas pradėjo labai gražiai – iš karto patraukė žmonių dėmesį, pradėta aktyviai diskutuoti. Jau metai po įsteigimo suorganizavome pirmąjį narių susitikimą. Dar po metų sukūrėme savo vėliavą, kurią pasiimame dalyvaudami kokiose nors varžybose. Forumo dalyvių susitikimus organizuojame kasmet, kol paskutinį kartą svečių susirinko daugiau nei 80. Tada šiek tiek pabūgome, sustojome, nes tokį didelį renginį reikia organizuoti rimčiau. Nuo pirmųjų metų rengiame įvairių rūšių medžiokles ir ne tik. Kartą į ančių medžioklę pakvietėme Aleksandro Stulginskio universiteto docentą Kęstutį Petelį, kuris skaitė paskaitą apie įvairias medžiojamųjų paukščių rūšis.

Surengėme ir tarptautinių susitikimų, pavyzdžiui, su Latvijos forumo hunters.lv medžiotojais. Forume žmonės ne tik turi galimybę diskutuoti, bet ir užmezga naujų pažinčių, randa draugų ir bendraminčių. Labai dažnai žmonės rengia įvairias medžiokles siaurame forumiečių būryje. Po poros dienų pamatai, kad žmonės jau rašo „Ačiū, buvo puiki medžioklė!“ arba „Tavo labai geras šuo! Gerai pamedžiojome bebrus!“ ir panašiai.

Atviro diskusijų forumo idėją pamėgo daugelis. Ji kopijuota, bandyta panaudoti, bet hunter.lt skiriasi nuo kitų tuo, kad jis visiškai nepriklausomas, sėkmingas forumas, vis dar gyvuojantis ir nuolat plėtojamas. Tai yra pagrindinis pranašumas – ši tinklavietė nepriklauso jokiai oficialiai organizacijai, įmonei ar medžiotojų dariniui. Neseniai kalbėjau su vienos parduotuvės savininku, kuris patvirtino pagrindinę idėją – kitoks formatas neįmanomas. Diskusijų forumas negali priklausyti jokiai firmai ar įstaigai, nes jis nebebus laisvas ir objektyvus. Jeigu kokia virtuali diskusijų erdvė turi savininką, tai joje reiškiamas vienas požiūris ir atstovaujama jo interesams. Hunter.lt niekas neprimeta jokių taisyklių, išskyrus diskusijų etikos ir įstatymų reikalavimus. Šis forumas parodo tikrąjį Lietuvos medžiotojo veidą ir mintis.

Man šis forumas yra galimybė laisvai reikšti mintis bet kokia su medžiokle susijusia tema. Žinoma, yra tam tikri reikalavimai ir apribojimai, bet tai yra bendrai priimtos normos, pavyzdžiui, draudimas keiktis necenzūriniais žodžiais. O visaip kitaip kiekvienas gali laisvai išsakyti savo mintis apie bet ką, kas susiję su medžiokle. Girdėta pasakojimų apie medžiotojus, kurie kur nors viešojoje erdvėje išsako nuomonę apie savo medžioklės būrelio organizaciją ir vadovybės veiksmus ar tiesiog plačiajai visuomenei atskleidžia kokias nors klubo klaidas ir vargus, ir dėl to šis žmogus nubaudžiamas. Kartais net išmetamas iš medžiotojų kolektyvo.

Forume hunter.lt – priešingai – yra galimybė rašyti anonimiškai, be registracijos ir autorizacijos. Toks pasirinkimas apsaugo medžiotojo interesus, jeigu jis išreiškia nepopuliarią ar kokio aukštesnio asmens požiūriui priešingą nuomonę. Tai yra kitų forumų problema, kur yra cenzūra ir vidinė politika, kur negalima rašyti be autorizacijos. Kitaip mąstantiems žodis nesuteikiamas.

Įdomiausia tai, kad forumą hunter.lt skaito visi: medžiotojai ir nemedžiotojai, verslininkai ir medžioklės ūkio įstaigų darbuotojai, žinoma, ir medžiotojų organizacijos vadovybė bei pareigūnai. Ne visi skuba išsakyti savo mintis ir išvis hunter.lt ką nors parašo labai retai. Bet skaito visi! Šiuo metu studijuoju universitete, ir mano profesorius prisipažįsta visą laiką skaitąs hunter.lt. Žinoma, ne visa informacija objektyvi. Apie 80 procentų yra žmogiškojo faktoriaus paveiktos kalbos, o likę 20 procentų – labai vertinga, gyva medžiotojų patirtis, informacija, kurios nerasi jokioje knygoje.

Dar daugiau – eilinių medžiotojų mintys ir žinios yra reikšmingas rodiklis, kuriuo turėtų domėtis organizacijų vadovai. Dažnai medžiotojams atstovaujančių klubų ir jų sąjungų vadovybė užsidaro elitiniame savo lygio asmenų rate, įsitikinę, kad viską žino ir supranta, neįsiklauso į kitas nuomones ir sprendžia savo nuožiūra, bet visų medžiotojų vardu. Joks eilinis medžiotojas negali patekti į kurią nors didžiųjų organizacijų ir išsakyti savo mintis. Ten tiesiog niekas neklausys! Hunter.lt yra puiki minčių, idėjų ir nuomonių apsikeitimo platforma, atvira visiems, taip pat ir pareigūnams. Ateini, kad ir incognito, pasakai, ką manai.

Forume medžiotojai dažnai išsako labai konstruktyvių idėjų. Koks nors aukštesnis asmuo perskaito, pagalvoja ir atitinkamai elgiasi. Neretai matyti, kaip pasikeičia medžioklės ūkių vadovų požiūris į kokią nors problemą, ir tai tiksliai sutampa su hunter.lt išsakytomis nuomonėmis. Manau, kad tai yra vertingiausia, ką ši viešoji diskusijų arena gali duoti bendruomenei.

Medžioklinių šunų klubai ir jų sąjungos naudoja hunter.lt kaip galimybę kreiptis į savo tikslinę auditoriją, nes, kaip minėta, forumas gali patikti arba ne, bet jį skaito visi. Iš tiesų toks specializuotas forumas yra nuostabi vieta, kur susitinka to paties hobio vienijami žmonės. Reklamos užsakovams ar valdininkams tai yra geidžiamas kąsnelis, nes nereikia galvoti apie savo auditorijos formavimą – ji jau surinkta. Per šiuos dešimt metų hunter.lt gavo daug reklamos pasiūlymų, bet dauguma buvo atmesti, kad būtų išvengta bet kokios priklausomybės. Tik retiems reklamos užsakovams yra galimybė savo informaciją pateikti forume.

Susiję straipsniai

Užtat pas mus yra labai populiari privačių skelbimų lenta. Būta daug pasiūlymų keisti forumo struktūrą, modernizuoti jį, išdailinti. Taip, hunter.lt yra sena tinklavietė, bet jos struktūra labai paprasta ir visiems gerai suprantama, kaip senas kino filmas. Juk žinome, kad žmonės nėra vienodi – kiekvienas turi savo patirtį, išsilavinimą, kultūros lygį, galų gale yra senoji ir jaunoji medžiotojų karta.

Jau dešimt metų pagrindinis šios viešosios tribūnos uždavinys yra lavinti medžiotojus, leisti dalytis informacija ir išsakyti savo nuomonę viešojoje erdvėje. Tai yra hunter.lt privalumas ir tikslas.

PRENUMERUOK Žurnala Medžiioklė Lietuvos pašte arba ieškok spaudos prekybos vietose.

LA.lv
Prašome komentuoti mandagiai, nekurstyti neapykantos ir apsieiti be keiksmažodžių.