Patirtis

Dokumentų klastojimas klubo Neringa nariui atsieis 14 tūkst. eurų0

Nuotrauka: iš archyvo

Tekstas: Kataryna Šterna, pagal Mečislovo Gvezdausko pasakojimą

Klaipėdos mesto medžiotojų ir žvejų klubo Neringa Revizijos komisija atskleidė penkis medžioklės lapo klastojimo atvejus. Apie tai buvo informuotas Aplinkos apsaugos departamentas, kuris pradėjo tyrimą. Patikrinus visus dokumentus paaiškėjo, kad klubo narys ir medžioklių vadovas, Neringos savivaldybės Miesto tvarkymo ir statybos skyriaus specialistas Ernestas Sabeckis suklastojo penkis medžioklės lapus, įrašė ir ištrynė šešis stirninus ir du šernus.

„Tai ne klaida ar išsiblaškymas, tai jau sistema, – pabrėžė klubo vadovas M. Gvezdauskas. – Aišku, kad Ernestas elgėsi sąmoningai. Be to, Revizijos komisija patikrino tik dvejų metų medžioklės lapus. Kas būtų atrasta, jei Revizijos komisija peržiūrėtų visų metų dokumentus?“

Kokie pažeidimai nustatyti?

Klubas Neringa yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio ūkinę ir finansinę veiką kontroliuoja trijų narių Revizijos komisija. „Revizijos komisija patikrino, ar teisingai Klubo medžioklės vadovai pildo medžioklės lapuose ataskaitas apie sumedžiotus gyvūnus. Tikrinta buvo už 2019–2020 metus.

Tikrinimo metu buvo nustatyta, kad dalis medžioklės lapų buvo suklastoti. Įvertinus visas aplinkybes darytina išvada, kad medžioklės vadovas E. Sabeckis suklastojo du jam 2019 metais išduotus medžioklės lapus. Medžioklės lapuose matosi, kad buvo įrašyti ir ištrinti sumedžioti žvėrys – du stirnų patinai ir vienas šernas“,– papasakojo klubo vadovas.

Tikrinant dokumentus toliau, paaiškėjo, kad ir 2020 metais medžioklės vadovas E. Sabeckis elgėsi visiškai taip pat. Jis suklastojo tris medžioklės lapus.

„Šįkart Revizijos komisija pastebėjo, kad medžioklės lapuose matosi pavardžių trynimai, perrašytos medžioklėje dalyvavusių asmenų pavardės bei įrašyti ir ištrinti sumedžioti žvėrys: keturi stirnų patinai ir vienas šernas. Iš viso medžioklės vadovas E. Sabeckis suklastojo penkis medžioklės lapus. Ištrynė sumedžiotus šešis stirnų patinus ir du šernus“, – nurodė M. Gvezdauskas.

Gali būti, kad 2018 metais ir anksčiau minėtas medžiotojas taip pat vykdė panašius pažeidimus, tačiau Revizijos komisijai gautų faktų užteko patikrai pradėti. Be to, pastarojo sezono medžioklės lapų patikra šią vasarą dar nebuvo pradėta.

Kas privertė taip pasielgti?

Klubo Neringa vadovas sakė bandęs pasikalbėti su E. Sabeckiu, tačiau sulaukė atsakymo, kad šis klausimas nediskutuotinas.

„Galvoju, kad viena iš priežasčių yra ta, kad kiekvieną sumedžiotą raguotą trofėjų reikia parengti trofėjų apskaitai ir tai jau kainuoja… Mokėti nesinori, dėl to ožius ir ištrynė iš medžioklės lapų. Tiek stirninai, tiek šernai įrašyti tik tam, kad iš medžioklės plotų būtų galima parvežti į apdorojimo vieta. Po to įrašai medžioklės lapuose ištrinti. Nėra gyvūno – nėra problemos“, – paaiškino klubo vadovas.

Gali būti, kad tokį poelgį lėmė ir daugiau priežasčių, bet apie jas nėra žinoma, o Aplinkos apsaugos departamento valdininkai taip pat nieko daugiau neaiškina.

Kaip visiems žinoma, kiekvienas medalis turi dvi puses ir kiekvieną įvykį galima įvertinti mažiausiai iš dviejų skirtingų perspektyvų. Susisiekus su E. Sabeckio bendradarbiais Neringos savivaldybėje, pasikalbėti su pačiu medžiotoju nepavyko. Į mobiliojo telefono skambutį ir žinutes jis taip pat, deja, neatsiliepė. Dėl to išsiaiškinti jo pozicijos ir pateikti jo paaiškinimo nepavyko.

Teisėsaugininkų išvados

Visi per patikrą surinkti dokumentai buvo perduoti Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos valdybai, kuri atliko tolesnius tyrimo veiksmus.

„Deja, klubo pateikta informacija buvo patvirtinta. Mes gavome pranešimą, kuriame nurodyta gamtai padarytos žalos suma – 13 166,71 euro. Laišką pasirašė Aplinkos apsaugos departamento Klaipėdos gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos viršininkas“, – nurodė klubo valdybos pirmininkas, žurnalui pridėdamas tai patvirtinantį dokumentą.

Policijos pateiktame pareiškime teigiama, kad ikiteisminis tyrimas baigtas ir kaltininkas yra atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą dėl nusikalstamos veikos, numatytos Lietuvos Respublikos baudžiamųjų nusikaltimų kodekso 330 straipsnio 1 dalyje, padarymo, perduodant jį laiduotojos Laimos Sabeckienės atsakomybėn, be užstato.

Vadovaujantis Baudžiamojo kodekso 71 straipsniu, už dokumentų klastojimą jam taip pat teks susimokėti ir 1000 eurų dydžio piniginę baudą, kuri bus įskaityta į Nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondą.

Svarbu, kad tai būtų pamoka kitiems

Informacija apie pažeidimus klubo viduje žiniasklaidą pasiekia palyginti retai. Paklaustas, kodėl buvo nuspręsta paskelbti ne tik apie patį pažeidimą, bet ir atskleisti prasikaltusio medžiotojo vardą, M. Gvezdauskas atsakė: „Manęs kaip klubo vadovo paprašė patys medžiotojai. Jie atidžiai stebėjo, kad pasirūpinčiau šių patikrų ir tyrimų rezultatų paskelbimu. Kodėl? Viena vertus, aš buvau prieš, bet kaip vadovas negaliu atsakyti klubo nariams. Kita vertus, taip pat esu už tokios informacijos perdavimą bendruomenei. Tegu kiti klubai skaito ir mokosi. Tegu pažeidėjai bijo. Aš manau, kad lygiai taip pat turėtų elgtis ir kiti, kad daugiau tokių atvejų nei mūsų rajone, nei visoje Lietuvoje nebūtų. Kitiems tai bus pamoka, kad įstatymų ir reikalavimų reikia laikytis!“

Pašalintas iš klubo

Lietuvos Respublikos teisės aktai, reglamentuojantys medžioklę, ir Klubo įstatai nenumato galimybės daryti išankstinius įrašus medžioklės lapuose apie neva sumedžiotus žvėris ir vėliau juos ištrinti.

Susiję straipsniai

„Tokie veiksmai įstatymuose traktuojami brakonieriavimu. Tokiais savo veiksmais medžioklės vadovas E. Sabeckis ne tik šiurkščiai pažeidė Medžioklės įstatyme įtvirtintus pagrindinius medžioklės principus, Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisykles, Klubo įstatus, bet padarė žalą gamtai bei viso Klubo reputacijai. Klubo visuotiniame narių susirinkime, kuris įvyko kovo 18 dieną, Ernestas Sabeckis pašalintas iš Klubo narių“, – sakė neringiškių vadovas M. Gvezdauskas.

Naujasis žurnalo priedas jau prekyboje!

LA.lv
Prašome komentuoti mandagiai, nekurstyti neapykantos ir apsieiti be keiksmažodžių.