Patirtis

Bus griežtinami laukinių gyvūnų laikymo nelaisvėje reikalavimai0

Nuotrauka: Kataryna Šterna

Šaltinis: Aplinkos ministerija

Nelaisvėje laikomų laukinių gyvūnų gerovei užtikrinti Aplinkos ministerija numato sugriežtinti jų laikymo sąlygas ir atsakomybę už nustatytų reikalavimų pažeidimus. Iš ministerijos ir jai pavaldžių institucijų, mokslo, mokymo ir nevyriausybinių organizacijų atstovų sudaryta darbo grupė laukinių gyvūnų gerovės klausimams spręsti parengė pasiūlymus šių gyvūnų laikymo nelaisvėje reikalavimams pakeisti. Juos rengiant remtasi naujausiomis laukinių gyvūnų laikymo ir gerovės rekomendacijomis ir gerąja kitų šalių praktika.

„Laukiniai gyvūnai turi būti laikomi erdviuose, šiuolaikinius standartus atitinkančiuose voljeruose, neturi patirti streso, juos reikia šerti kokybišku, pagal fiziologiją tinkamu pašaru, užtikrinti veterinarinę priežiūrą, pasirūpinti užimtumu, kad nekiltų elgsenos problemų. Tačiau pastaraisiais metais dėl blogų laikymo sąlygų ar trūkstamų dokumentų teko konfiskuoti ne vieną lokį, egzotinių rūšių roplį ir paukštį“, – sako aplinkos ministras Kęstutis Mažeika.

Laukiniai gyvūnai nelaisvėje

Laukinius gyvūnus nelaisvėje (aptvaruose, voljeruose ar kituose statiniuose, privačių asmenų ar zoologijos soduose) privalu laikyti pagal Laukinių gyvūnų naudojimo taisykles. Turi būti atsižvelgta į rūšies biologinius poreikius ir būdingą socialinį jautrumą, užtikrinta veterinarinė priežiūra, tai rūšiai tinkamas maitinimas, užimtumas ir kt.

Minėtoji darbo grupė parengė naujus žinduolių rūšių, laikomų nelaisvėje, minimalių dydžių vidaus ir lauko patalpų, baseinų ir specialiųjų sąlygų reikalavimus. Išplėstas rūšių sąrašas, aiškiau apibrėžti lauko ir vidaus patalpų (voljerų) reikalavimai, detalizuotas specialiųjų reikalavimų sąrašas.

Pavyzdžiui, norint laikyti pilkąjį vilką (turint atitinkamą leidimą), vienam ar dviem gyvūnams turi būti įrengtas ne mažesnis kaip 400 m2 lauko voljeras. Be to, ne mažiau kaip pusę voljero ploto turi sudaryti natūralūs substratai (smėlis, velėna, smulkinta žievė, mulčius, akmenukai ir kt.), kad gyvūnai galėtų slėpti maistą ir ieškoti išslapstyto maisto (ne mažiau kaip 1 m gylio).

Būtini ir vizualiniai barjerai (kelmai, rąstai, palapinės iš šakų ir kt.) gyvūnui pasislėpti. Voljeras turi būti apželdintas aukšta žole ir krūmais, numatyta galimybė gyvūnus jame atskirti , sudarytas pavėsis ir pan.

Darbo grupė šiuo metu tikslina ir nelaisvėje laikomų paukščių rūšių patalpų bei kitus reikalavimus, numato keisti varliagyvių ir roplių rūšių laikymo nelaisvėje nuostatas.

Rūpintis laukinių gyvūnų gerove labai padės ir kuriami centrai: Baltijos jūros gyvūnų reabilitacijos centras bei Laukinių gyvūnų globos centras. Jiems įkurti skirti Aplinkos ministerijos ES lėšomis finansuojami projektai. Šiuose centruose bus gydomi, reabilituojami mūsų šalies laukiniai gyvūnai, laikomi ir gydomi konfiskuoti egzotiniai laukiniai gyvūnai.

Žurnalas Medžioklė. Prenumeruok Lietuvos pašte arba ieškok spaudos prekybos vietose.

LA.lv
Prašome komentuoti mandagiai, nekurstyti neapykantos ir apsieiti be keiksmažodžių.