Medžioklės reikmenys

Ar bus baudžiami naktinių taikiklių savininkai, gyvenantys medžioklės plotuose?0

Įstatymo pakeitimai priimti, bet jie netobuli. Vis dar yra daugiau klausimų, negu atsakymų. Įstatymas numato, kad asmuo negali turėti naktinių taikiklių medžioklės plotuose.

Kas bus su žmonėmis, ne tik medžiotojais, bet ir kitais, gyvenančiais medžioklės plotuose ir turinčiais nuosavybėje naktinį taikiklį?

Klausimą aptaria Lietuvos medžiotojų draugijos vadovas Gediminas Vaitiekūnas.

Naujasis žurnalo priedas jau prekyboje!

Susiję straipsniai
LA.lv
Prašome komentuoti mandagiai, nekurstyti neapykantos ir apsieiti be keiksmažodžių.