Patirtis

Aplinkos apsaugos departamentas lapkričio mėn. įvairiuose šalies regionuose organizuos medžioklės egzaminus0

Nuotrauka: AAD

Aplinkos apsaugos departamento Teisės medžioti suteikimo ir panaikinimo komisija š. m. lapkričio 9–10 d. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Panevėžyje organizuoja medžioklės egzaminus.

Lapkričio 9–10 d. šiuose miestuose vyks teorinio ir praktinio egzamino laikymas. Informacija apie egzamino laiką ir vietą, kuriose minėtomis datomis vyks medžioklės egzaminų teorinės ir praktinės dalys, bus paskelbta artimiausiu metu departamento svetainėje – aad.lrv.lt.

Šiais metais egzamino perlaikymas numatytas lapkričio 21 d.

Dokumentų priėmimas

Norintiems įgyti teisę medžioti iki šių metų spalio 31 d. reikia pateikti komisijai šiuos dokumentus ir jų kopijas atvykus į departamento padalinius (dokumentų originalai, įsitikinus kopijų tikrumu, grąžinami juos pateikusiam asmeniui):
asmens dokumentą su nuotrauka, kuriame būtų nurodyta gimimo data arba asmens kodas;
pažymėjimą apie baigtus medžiotojų kursus ir atliktą stažuotę arba aukštojo ar aukštesniojo mokslo diplomą, liudijantį įgytą aukštąjį ar aukštesnįjį biomedicinos mokslų studijų srities išsilavinimą, ir šio diplomo priedą apie studijų metu išklausytą specialų medžioklės kursą ir išlaikytą atitinkamą egzaminą;
laisvos formos prašymą komisijai leisti laikyti medžioklės egzaminą;
pažymą iš sveikatos priežiūros įstaigos, forma 049/a;
pažymą apie nuolatinę (deklaruotą) gyvenamąją vietą;
pažymą ar asmuo nėra teistas už tyčinius nusikaltimus;
dvi amžių atitinkančias nuotraukas, skirtas dokumentams įforminti.

Dokumentai bus priimami:

Teisės laikyti medžioklės egzaminą mokestis

Asmenys, pageidaujantys įgyti teisę medžioti, privalo sumokėti mokestį už teisę laikyti egzaminą ir komisijai pateikti tai patvirtinantį dokumentą. Pageidautina pateikti apmokėjimus atskirai – už teorijos egzaminą atnešti apmokėjimą patvirtinantį dokumentą atvykus į egzaminą, o medžioklės praktinio egzamino apmokėjimą atlikti tik išlaikius teorinę dalį:

medžioklės teorijos egzamino laikymas (perlaikymas) – 64 Eur;
medžioklės praktinio egzamino laikymas (perlaikymas) – 39 Eur.
Informacija apie įmokas į VMI sąskaitas

Naująjį žurnalo numerį jau galima įsigyti spaudos vietose ir internete!

Prenumeruokite žurnalą tiesiogiai internetu!

LA.lv