Patirtis

Anekdotai0

Piešimas: Kataryna Šterna

Eina mišku trumpai apsiskutęs šernas. Priešais skrenda pelėda. Šernas:
– Pelėda, kur Mikė?
– Nežinau…
– Kai sutiksi, pasakyk, kad Knysliukas iš kariuomenės grįžo.

***

Du naujieji rusai eina medžioti. Staiga vienam pasidaro bloga. Jis griebiasi už krūtinės ir nukrinta. Kitas skambina į greitąją:
– Padėkite, ėjau su draugu medžioti, jam pasidarė bloga ir jis, rodos, mirė.
Gydytojas:
– Nusiraminkite! Bandysiu jums padėti. Pirma įsitikinkite, ar jis iš tiesų mirė!
Naujasis rusas:
– Luktelėkit…
Pauzė, pasigirsta šūvis, naujasis rusas tęsia pokalbį:
– Taip, dabar jau tikrai miręs, kas toliau?

***

Gyvūnų prekių parduotuvėje šeima nori nusipirkti papūgą. Likusi tik viena, bet ir ta susigūžusi kampe.
– Kodėl šitos niekas neima?
Pardavėjas atsako:
– Anksčiau ji gyveno viešnamyje.
– Nieko, perkame!
Namuose duktė nuneša narvelį į kambarį, nuima apdangalą. Papūga sušunka:
– O, žiūriu, pas mus naujų mergų!
Išgirdusi šauksmus į kambarį atskuba žmona.
– Ką čia besakysi – mamytė irgi pasikeitusi!
Išgirdęs keiksmus į kambarį įbėga tėvas.
– Opa, klientai tie patys seniai! Sveikas, Jonai!

***

Miške po žiemos miego susitinka lapė, vilkas ir meška. Lapė su vilku nuvargę, o meška įmitusi, gyvenimu patenkinta. Lapė:
– Peržiemojau vištidėje, kas savaitę po porą vištelių suėsdavau, galų gale žmonės pradėjo skaičiuoti, tai padėjo man spąstus, vos sveiką kailį išnešiau.
Vilkas:
– Aš peržiemojau kiaulidėje, kas savaitę tik po paršelį suėsdavau, vis tiek žmonės pasigedo. Patys matot, kaip mane apdorojo. O tu, meška, turbūt guolyje visą žiemą praleidai?
Meška:
– Ne, peržiemojau statybų aikštelėje. Ten juk daug pagalbinių, negi juos kas nors skaičiuoja…

***

Žmona nepatenkinta sako vyrui:
– Sukuosi čia kaip kvaiša ratelyje!
– Ne kvaiša, o voverė!
– Kur tau, voverė bent kailinius turi…

***

Lokiukas sėdi namuose, geria arbatą. Pasigirsta durų skambutis. Lokiukas atidaro duris ir pamatęs ant slenksčio stovinčią mažą sraigę piktai klausia:
– Ko nori?!
Sraigė persigandusi:
– Norėčiau arbatos atsigerti…
Lokiukas nuspiria sraigę šalin. Po savaitės vėl kažkas skambina į duris. Lokiukas atidaro – vėl atslinkusi mažoji sraigė. Lokiukas piktai:
– Ko tau reikia?!
Sraigė:
– Kodėl taip padarei?..

***

Vyras graibydamas žemę vėlų vakarą grįžta iš medžioklės. Skambina, tranko duris. Žmona kaip neatidaro, taip neatidaro. Vyras susinervina – pradeda spardyti kojomis. Netrukus išgirsta žmonos balsą:
– Pabandyk ragais!

LA.lv
Prašome komentuoti mandagiai, nekurstyti neapykantos ir apsieiti be keiksmažodžių.