Patirtis

Aktualu! Visiems esamiems ir būsimiems ginklų savininkams0


LMS Gamta pirmininkas Raimondas Ribačiauskas
LMS Gamta pirmininkas Raimondas Ribačiauskas
Nuotrauka: LMS Gamta

Lietuvos medžiotojų sąjunga Gamta savo Facebook profilyje paskelbė priminimą visiems esamiems ir būsimiems ginklų savininkams.

Norintiems įsigyti / prasitęsti ginklus savigynai, medžioklei ar sportui privalės išklausyti pilietinio pasipriešinimo kursą.
Nors šita NSGK (Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas) mintis sulaukė nemažai aistrų ir neigiamų emocijų, norime pabrėžti, kad šio kurso reikalingumas nūdienos realijose yra ne tik patartinas, bet ir būtinas ir ….. visiškai nesudėtingas kursas ir daug laiko neužimantis kursas.

GINKLŲ IR ŠAUDMENŲ KONTROLĖS ĮSTATYMO NR. IX-705 13, 17 IR 30 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMAS

15. Šio straipsnio 2, 3, 4 ir 5 dalyse nurodyti fiziniai asmenys, turintys Lietuvos Respublikos pilietybę, prieš kreipdamiesi į policijos įstaigą dėl nurodyto leidimo B kategorijos ginklui išdavimo ar galiojimo termino pratęsimo šio įstatymo nustatytais atvejais, taip pat šio straipsnio 6, 12 ir 14 dalyse nurodyti fiziniai asmenys, turintys Lietuvos Respublikos pilietybę, prieš kreipdamiesi į policijos įstaigą dėl nurodyto leidimo A ir B kategorijų ginklams išdavimo ar galiojimo termino pratęsimo šio įstatymo nustatytais atvejais, privalo išklausyti pilietinio pasipriešinimo kursą krašto apsaugos ministro arba jo įgaliotos institucijos nustatyta tvarka.
IX-705 Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymas (lrs.lt)
17 straipsnis. Teisės įsigyti ir turėti ginklus ir šaudmenis apribojimai
1. Šio įstatymo 3 straipsnio 2, 6–10 punktuose nurodytų ginklų, B ir C kategorijų ginklų, jų šaudmenų negali įsigyti ir turėti fizinis asmuo:
12) neišklausęs pilietinio pasipriešinimo kurso šio įstatymo nustatytais atvejais.
Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo Nr. IX-705 13, 17 ir 30 straipsnių pakeitimo įstatymas

APIE pilietinio pasipriešinimo kursą

Tai šiuolaikiška, patraukli ir lengvai visiems prieinama internetinė platforma kviečia įgyti žinių apie mobilizaciją, priimančios šalies paramą ir pilietinio pasipriešinimo būdus. Pabaigus mokymus, dalyviai gali testuoti įgytas žinias ir įgyti kursų išklausymo sertifikatą. Platforma nuo ankstyvo spalio 9 dienos ryto pasiekiama adresu www.mobilizacijosmokykla.lt .

Mobilizacijosmokykla.lt – tai kompleksiniai mokymai, kuriose informacija pateikta paprastai ir aiškiai. Čia galima įgyti žinių apie priimančios šalies paramą ir pilietinio pasipriešinimo istoriografiją, formas, būdus, metodus ir galimybes. Mokymai įgarsinti, vizualizuoti, užduotys pateikiamos lengva žaidybine-kūrybine forma.

Mokymų platformos „Mobilizacijos mokykla“ iniciatorius – Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento prie KAM direktorius Virginijus Vitalijus Vilkelis teigė, kad piliečiams reikia žinoti ne tik bazines žinias apie tai, kaip išgyventi karo atveju, bet ir apie tai, kaip funkcionuoja valstybė, ištikus dienai X, kokį veiksmą prisiimti gali kiekvienas pilietis.

„Žinojimas neutralizuoja nežinią, daro mus stipresnius, suteikia pasitikėjimo. Pilietinis pasipriešinimas – tai veiksmas, o veiksmo gali būti visokio – aktyvaus, pasyvaus, ginkluoto, ar ne ginkluoto. Svarbiausia – ugdyti valią ir įgyti įgūdžių.

“Mobilizacijos mokykla“ yra viena iš 40 priemonių, rugsėjo 20 d. LR Vyriausybės patvirtintame 2023–2025 metų „Piliečių rengimo pilietiniam pasipriešinimui strategijos“ įgyvendinimo plane.

Taigi, sėkmės išklausant.
Informuoti – ginkluoti!

Įsigykite naujausią žurnalo numerį internetu!

Prenumeruokite žurnalą tiesiogiai internetu!

Susiję straipsniai

Naujasis priedas. Medžioklės ginklai ir šaudymas

LA.lv