Patirtis

Airija. Medžiotojai atkuria ir prižiūri žvyrių buveines saugomose teritorijose0

Nuotrauka: commons.wikimedia.org/

Kalnuota vietovė Airijoje mums neįprastu pavadinimu Sliabh Beagh, nusidriekianti ir į Šiaurės Airiją, yra labai svarbi buveinių klausimu. Ši teritorija užima apie 3000 ha ir apima įvairias saugomas teritorijas, įskaitant Ramsaro konvencijos saugomas šlapynes.

Jau daugiau nei 50 metų vietiniai medžiotojai šiuose plotuose deda didžiules pastangas, kad apsaugotų škotines žvyres (lot. Lagopus lagopus scotica). Tačiau žvyrės – ne vienintelė rūšis, kuriai padeda medžiotojų vykdomos priemonės. Tvarkymo strategijos apima viržių būklės gerinimą, plėšrūnų kontrolę, populiacijos stebėseną, nepageidaujamų augalų šalinimą, plotų nuganymą tradiciniais airiškais gyvuliais ir visuomenės informavimą.

Projekto vykdytojai itin didžiuojasi, kad šie plotai tapo ypač svarbūs kuolingų, javinių lingių ir perkūno oželių peravietėms. Sėkmę lėmė vietos gyventojų įsitraukimas ir visokeriopa kitų suinteresuotųjų pusių parama. Vietos medžiotojai taip pat įsitraukė į šį projektą, kurio uždavinys – pagerinti vandens kokybę regione.

Į buveinių ir rūšių apsaugą įsitraukė įvairūs vietiniai medžiotojų klubai, įskaitant Nacionalinę Airijos medžiotojų organizaciją, taip pat įvairūs fondai ir žemės savininkai. Medžiotojai įsipareigojo tęsti projektą, šviesti vietinius gyventojus ir supažindinti juos su gamtos apsauga.

Šis projektas yra pavyzdys, kaip medžiotojai jau daugelį metų vykdo gamtosaugos darbus, nešdami savo indėlį įgyvendinant ES Biologinės įvairovės strategiją iki 2030 metų. Projektas ypač gerai atskleidžia, kaip galima pasiekti akivaizdžių rezultatų, rūpinantis biologinės įvairovės išsaugojimu.
Kontekstas

Nuotrauka: Wikipedija

Saugomos teritorijos

ES Biologinės įvairovės strategijoje iki 2030 metų kalbama apie buveinių atkūrimo iniciatyvas, piliečiai, bendrovės ir socialiniai partneriai kviečiami įsijungti į daugiau gamtosaugos procesų. Šis projektas dar kartą įrodo, kad medžiotojai jau ilgą laiką įgyvendina strategijos uždavinius, atkuria buveines, skirtas ne vien medžiojamiesiems paukščiams.

Raistai

Nuo praėjusio amžiaus aštuntojo dešimtmečio pusė Europos pelkynų visiškai arba iš dalies išnyko, ypač Vakarų ir Centrinėje Europoje. Europos medžiotojams tenka svarbus vaidmuo prižiūrint Europos pelkynus. FACE surinkta informacija liudija, kad dauguma medžiotojų įgyvendintų projektų skirti ančių buveinių išsaugojimui ir atkūrimui.

FACE biologinės įvairovės manifestas

Susiję straipsniai

Europos medžioklės ir laukinės faunos apsaugos asociacijų federacijos (FACE) biologinės įvairovės manifestas apima apibendrintą informaciją apie įvairius medžiotojų vykdomus projektus. Šiuo metu duomenų bazėje sukaupta informacijos apie daugiau nei 470 įvairių projektų, vienaip ar kitaip susijusių su medžiokle ar medžiotojais, kurie įrodo, kad medžiotojai visoje Europoje siekia ES Biologinės įvairovės strategijoje iki 2030 metų nustatytų tikslų.

Šaltinis: FACE

Norite nusipirkti žurnalą internetu arba jį užsiprenumeruoti?

LA.lv